Störningar i fiberanslutningen för vissa kunder

Uppdaterad information kl 19:30

Sedan 19:30 är de sista felet åtgärdat och samtliga fiberkunder skall nu ha en fungerande fiberanslutning.

Uppdaterad information kl 19:10

Ett fel är lokaliserat och åtgärdat. Dock återstår ännu vissa störningar. Fortsatt felsökning och felavhjälpning pågår.

 

Uppdaterad information kl 15:30

Sedan 14-tiden upplever vissa fiberkunder störningar till och från i fiberanslutningen.

Felsökning/felavhjälpning pågår tillsammans med ViaEuropa.

För närvarande finns ingen beräknad tid för när det kan vara helt avhjälpt.