Strömlöst på hela ön, felsökning pågår

Uppdaterad information kl 09:40

Under uppbyggnaden av elnätet har problem med reservkraften uppstått. Detta innebär att det kan dra ut på tiden innan alla har fått tillbaka strömmen. Under arbetet kan strömmen komma och gå. Vi återkommer med mer information klockan 11.