Delar av väg 148 (Visbyleden) stängs av onsdag 10/4

På grund av arbete med ny elledning över vägen vid rondellen Follingboväg, är väg 148 (Visbyleden) avstängd onsdag 10/4 kl 09-15, i södergående körfält mellan rondellen vid Slitevägen och rondellen vid Stenhuggaren. Follingboväg, väg 143, är avstängd före rondellen mot Roma och trafik hänvisas att köra via Västra Törnekvior och Stenhuggaren. Även gång- och cykelvägar är avstängda under tiden arbetet pågår.