Strömmen tillbaka på hela ön

Alla kunder har fått strömmen tillbaka och nu återstår det för oss att röja undan och ta hand om de lutande träd, lutande stolpar och andra stormskador som Alfrida drog med sig.

Har du ännu strömavbrott? Kontrollera att säkringarna i proppskåpet samt huvudsäkringarna vid elmätaren är hela och att jordfelsbrytaren inte har löst ut. Fungerar det fortfarande inte ber vi dig att felanmäla det på telefonnummer 020-28 50 50 så snart som möjligt.

Har du haft strömavbrott under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor.