Nu har nästan alla kunder fått strömmen tillbaka!

3/1 kl 16:20

Nu har nästan alla kunder fått strömmen tillbaka!
Vi arbetar vidare med att avhjälpa strömavbrotten hos de sista strömlösa kunderna i Bungenäs, Lärbro, Gothem, Martebo, Vibble, Östergarn och Sproge.

Har du ännu strömavbrott?
Kontrollera att säkringarna i proppskåpet samt huvudsäkringarna vid elmätaren är hela och att jordfelsbrytaren inte har löst ut.  Fungerar det fortfarande inte ber vi dig att felanmäla det på telefonnummer 020-28 50 50 så snart som möjligt.

Har du haft strömavbrott under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor. Läs mer om avbrottsersättning här