Arbetet efter Alfrida fortsätter

Vi arbetar vidare med att avhjälpa felen för de kunder i Bungenäs, Gothem, Martebo Stenkyrka, Vibble och Östergarn som ännu saknar ström. Förutom dessa är nu strömmen tillbaka på hela ön.

Är det fortfarande strömlöst hos dig ber vi dig att kontrollera dina säkringar samt jordfelsbrytare. Fungerar det fortfarande inte ber vi dig kontakta felanmälan på telefonnummer 020-28 50 50.

Har du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor. Läs mer om detta på vår webb.