150 kunder ännu utan ström pga stormen Alfrida

Just nu är det cirka 150 kunder som inte fått strömmen tillbaka efter stormen Alfridas framfart, framför allt på norra och östra Gotland. Arbetet fortlöper under dagen för att även dessa ska få strömmen åter.

All tillgänglig personal och externa entreprenörer har varit engagerade i felsökning och felavhjälpning under det senaste dygnet. Som mest var ca 8 700 kunder strömlösa under gårdagen.

Vi vill uppmana alla att aldrig gå fram till nedfallna elledningar eftersom de kan vara strömförande och försök inte heller själv ta bort träd eller grenar som blåst omkull på en elledning – anmäl det till oss på felanmälan 020 – 28 50 50.

Har du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor. Läs mer om detta på vår webb.