Just nu är ca 2 700 elnätskunder på Gotland utan ström

Just nu är ca 2 700 elnätskunder på Gotland utan ström

Stormen Alfrida pågår fortfarande med hårda vindbyar och Klass 1 varning över Gotland. All tillgänglig personal och externa entreprenörer har varit engagerade i felsökning och felavhjälpning. Från att ca 8 700 kunder var strömlösa som mest under dagen är nu totalt ca 2 700 kunder ännu strömlösa.

Arbetet fortlöper med ett fåtal montörer ute i fält under natten för att röja och felavhjälpa i de fall situationen bedöms som säker. Vi beräknar att ca 1 000 kunder troligen inte kommer att få tillbaka strömmen under natten. De större områden som är berörda är delar av Fårö, delar av Stenkumla, delar av Träkumla och delar av Eksta. Utöver dessa områden finns det strömlösa kunder spridda över ön som inte heller komma att få tillbaka strömmen under natten.

 

Vi vill uppmana alla att aldrig gå fram till nedfallna elledningar eftersom den kan vara strömförande och försök inte heller själv ta bort träd eller grenar som blåst omkull på en elledning – anmäl det till oss på felanmälan 020 – 28 50 50.