5300 kunder utan ström pga stormen Alfrida

Texten uppdaterad 15:30

Stormen Alfrida pågår fortfarande med hårda vindar över Gotland men vår personal kommer att fortsätta arbeta även efter mörkrets inbrott i de fall situationen bedöms som säker.

Vi vill uppmana alla att aldrig gå fram till en elledning som fallit till marken då den kan vara strömförande och försök inte heller själv att ta bort träd eller grenar som blåst omkull på en elledning – anmäl det till oss på felanmälan 020 – 28 50 50.