7300 kunder utan ström

Texten uppdaterad 10:45

Stormen pågår fortfarande med mycket hårda vindar över Gotland och vi kan ännu inte ange en tid då alla kunder beräknas ha strömmen tillbaka. Just nu är ca 7300 kunder utan ström.

Felsökning pågår och nu när det är ljust är vår personal ute för att åtgärda felen. Det kan dock ta tid att ta sig fram på vissa ställen och vi är noga med att utföra arbetet på ett säkert sätt.