Vi förbereder oss för oväder

Nu varnar SMHI med klass 1 för Gotland med nordvästlig vind med vindbyar på 21-24 m/s från natten till onsdag. Hårda vindar kan innebära störningar i elförsörjningen. Stora delar av elnätet är vädersäkrat men vi förbereder oss för eventuella störningar genom att följa väderprognoserna och förbereda utrustning och tanka bilar och motorsågar.
Om det inträffar strömavbrott kommunicerar vi alltid, så fort som möjligt, med information via sms till de kunder som har anmält att de vill ha störningsinformation till sin mobil.

Vi har personal i beredskap under natten, både i driftcentralen och i fält. Eventuella strömavbrott kommer att avhjälpas men medarbetarnas säkerhet prioriteras, vilket betyder att vi inte skickar ut personal under natten om det finns risk för deras säkerhet.

Kundservice öppnar kl 08:30 vardagar men driftcentral med felanmälan har öppet dygnet runt och svarar på 020-28 50 50

Hur kan du förbereda?

 Bra att ha hemma:

Om det blir strömavbrott:

Kontrollera innan du anmäler strömavbrott:

  • Är du helt eller delvis utan el?
  • Är det en säkring som gått sönder?
  • Har jordfelsbrytaren löst ut?
  • Har grannarna ström? Om du har strömavbrott men grannen har ström – Ring felanmälan 020-28 50 50
  • Lyssna på Radio Gotland P4 (batteridriven eller i bilen)
  • Använd mobiltelefonen sparsamt, om du måste tillkalla hjälp kan du behöva en fungerande telefon
  • Ha uppsikt över levande ljus och spritkök inomhus
  • Öppna kyl och frys så kort tid som möjligt för att ta ut mat. En välfylld frys kan hålla kylan i flera dygn om du inte öppnar dörren. Är det kallt ute kan du förvara maten utomhus utom räckhåll för djur
  • Håll kontakt med dina grannar för att se om de behöver hjälp, särskilt om de är äldre och de som bor ensamt