Strömmen åter på hela ön

14:15. Nu är strömavbrottet avhjälpt på hela ön.
Är det fortfarande strömlöst hos dig ber vi dig att kontrollera dina säkringar samt jordfelsbrytare. Fungerar det fortfarande inte ber vi dig kontakta felanmälan på telefonnummer 020-28 50 50.