Strömmen tillbaka på Gotland

Om du ännu har strömlöst så kontrollera din jordfelsbrytare och dina säkringar. Har du efter kontroll ännu strömlöst så ring felanmälan på 020-28 50 50.

Avbrottet i Garda (Garde) är nu också avhjälpt.