Avbrottet i GEAB:s fibernät är avhjälpt!

Torsdag 2018-05-31 kl 06.30

Avbrottet i GEAB:s fibernät är avhjälpt!

 

Onsdag 2018-05-30 kl 14.30

För närvarande har de kunder som har sin fiberanslutning via GEAB:s fibernät avbrott. Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår. Det går inte att säga hur dags felet kommer att vara avhjälpt.