Störning i fibernätet åtgärdat

Sedan kl. 10:50 är felet åtgärdat.
Upplever du ännu problem kontaktar du respektive tjänsteleverantör.