Störning på fibernätet

För närvarande har TDC problem med sin fiberförbindelse till Gotland. Detta drabbar tyvärr även de kunder som har fiberanslutning via vårt fibernät. Deras felavhjälpning pågår, åtgärdstid okänd.