Underhåll av Mitt GEAB söndag 4 juni kl 09-18

Söndagen den 4 juni kl 09.00-18.00 kommer underhåll att utföras på Mitt GEAB. Under denna tid kommer man inte att komma åt sina sidor på Mitt GEAB.