Vi förstärker elnätet i Vibble

För att öka leveranssäkerheten samt för att möta det ökade behovet av el förstärker Gotlands Elnät AB elnätet mellan Smyckesgatan och Vibblegatan.

Vägar/gator och områden som kommer att beröras:

• Smyckegatan

• Kneippbygatan

• Högklintsvägen

• Krohns väg

• Drejaregatan

• Vibblegatan

Arbetet består i schakt och kabelförläggning och beräknas att pågå mellan februari och april 2017. Under byggtiden kommer personal, maskiner och material att finnas i ovan nämnda områden och framkomligheten kan vara begränsad på vissa ställen. Vi ber om överseende med detta samt med eventuella olägenheter som detta kan medföra.