Vi förstärker elnätet i Vibble

För att öka leveranssäkerheten  samt möta det ökade behovet av effekt som försvarets etablering på Tofta skjutfält innebär förstärker vi elnätet mellan Smyckesgatan och Krohns väg i Vibble.

Se karta här