Underhåll på fjärrvärmenätet i södra Visby.

Fjärrvärme dusch

På grund av underhållsarbete kommer det eventuellt att bli störningar på fjärrvärmenätet i södra Visby under vecka 51.