Uppdaterat kl. 15:45.  Vi avslutar avbrottet på fjärrvärmen på Terra Nova för idag för att analysera felsökningsresultatet och återkommer imorgon med eventuellt nya avbrott.

Uppdaterad kl 11.00. På grund av akut underhållsarbete kommer det att bli störningar på fjärrvärmenätet i södra Visby med början på Terra Nova från kl 11:15 måndag 12/12.

Här kommer information om arbetet publiceras fortlöpande.