Underhållsarbeten på fjärrvärmenätet i Visby 4/10 mellan ca kl. 08.00-13.00

Den 4 /10 kommer vi att utföra underhållsarbeten på fjärrvärmenätet i Visby mellan ca kl. 08.00-13.00 enligt situationsplan nedan.

Samtliga kunder är aviserade per post eller e-post.

A3 Liggande