Så här hanterar vi personuppgifter

Vid kontakter med GEAB-bolag förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

GEAB är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via denna webbplats.

Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.