fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Installation av solceller

Passar solceller för ditt hus? Hur går det till?

Solceller kan monteras på de flesta takbeläggningar

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar, även om vissa typer kräver lite extra arbete. Gotlands energis priser för standardpaket gäller för plåt- och tegeltak, men vi kan ta fram offerter även för andra taktyper. Vi installerar inte på eternittak.

De solcellspaneler som ingår i Geab:s paket kan inte ersätta takplattorna, utan sätts ovanpå det befintliga taket.

När det är dags för installation av din nya solenergianläggning är det en behörig elinstallatör som sköter detta i kontakt med oss.

Lämpliga hus och installation

 • Fri takyta på hus eller garage på minst 13 m². Geab:s standardpaket täcker 13–68 m².
 • Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost.
 • Takytan är fri från skugga.
 • Takytan har en lutning på cirka 0–60 grader.
 • Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
 • Huset har en säkringsnivå på minst 16A.
 • Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum).

Standardinstallation eller offererad lösning

Den standardinstallation som ingår i paketen gäller upp till tre meters takfot med tegel eller plåt. Hus som består av gjutna betongvalv eller plåttak med infästning i takstol ingår inte i standardinstallationen.

 • Lutningen på taket ska vara som mest 30 grader och det ska finnas en sammanhängande takyta där systemet kan monteras.
 • Växelriktaren ska kunna placeras nära systemet, på en vind eller rum på övervåningen. Elcentral ska finnas i samma hus och ska ha plats för installationen.
 • Det ska finnas jämn mark framför huset, som det går att sätta en ställning på.
 • Arbetet ska kunna utföras vardagar kl. 7–17.

Normalt går det att installera solceller även om huset avviker från de krav som ställs för standardinstallation enligt ovan, men det kan kosta lite mer på grund av att det tar mer tid, kräver annan utrustning eller mer material. Vi kan offerera en lösning baserat på era förutsättningar.

Vanliga frågor

GEAB:s standardpaket kan producera mellan 1 300–10 000 kWh per år. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning. Du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner.

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el medan reparationsarbetet på elnätet pågår.

Solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas. Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som i sin tur är kopplat till elnätet.

Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder. Denna överskottsel kan du sälja. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.