fbpx
Generic filters
Exact matches only

Så fungerar solceller

Solceller producerar el från solen men hur går det till egentligen. Läs om hur solceller fungerar och hur en installation går till.

Miljövänligt

Elproduktion från solceller kräver inget bränsle och ger inga utsläpp. Jämfört med andra energikällor är solcellers miljöpåverkan låg. Panelernas största miljöpåverkan sker vid tillverkningen, men inom tre år har den fossilfria solel som de producerar kompenserat de utsläppen. 

elforbrukning2.1

Så fungerar solceller i korthet

Solceller monteras uppe på fastighetens tak eller fasad. När solens strålar träffar solceller uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström.

Växelriktare är systemets hjärta. Har som huvudfunktion att omvandla den likström som produceras av solcellerna till växelström som du sen kan använda i fastigheten. Växelriktaren kopplas till husets gruppcentral.

Elen används i första hand internt och överskottet kan du mata in i elnätet och sälja vidare till ditt elhandelsbolag.

 

Solcellspaneler

Hur mycket el ger solceller?

1 kW installerad effekt = 1050 kWh per år (1 kW = 5 m²)

Detta motsvarar tre paneler med en effekt på 340 W

Vi jobbar med ett optimerat system

Helpdesk_New_Icons_Solar

Panelerna presterar individuellt

 I ett system med optimerare presterar panelerna individuellt. Detta ger många fördelar.  Till exempel kommer inte hela systemet påverkas om anläggningen är delvis skuggad (av träd, grannhus, flaggstänger eller skorsten), snötäckt eller nedsmutsad.

Solpanelerna kan monteras i olika vinklar, riktningar och sektioner, men ändå kopplas till samma växelriktare. Det innebär att du kan placera solcellerna där de gör mest nytta, men också att du har möjlighet att bygga ut ditt system. 

Full kontroll

Med ett optimerat system kan du också följa din produktion på panelnivå, detta ger också möjlighet till support och åtgärd på distans.

Fördelar och nackdelar med solceller

Fördelar solceller

  • Ger dig egenproducerad, fossilfri el
  • Sänker dina elräkningar med minst en tredjedel
  • Höjer värdet på huset
  • Är i princip underhållsfria
  • Håller länge

Nackdelar solceller

  • Kostar mycket – men du får bra avkastning i längden
  • Ger utsläpp vid tillverkning – men blir snabbt klimatpositiva
  • Producerar bara el när det är ljust

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.