Solcellspaket

GEAB erbjuder flexibla lösningar för att få energi från solen.

Gör så här för att beställa solceller:

 • Ta reda på hur stor din takyta är. Rita gärna en skiss och fotografera.
 • Välj paket beroende på takyta och hur mycket du vill investera och ge oss information om ditt tak och hus.
 • Du får en offert från GEAB utifrån dina förutsättningar och önskemål.
 • Tacka ja till offerten genom att skicka in ifylld beställning.
 • Vår installationspartner kontaktar dig för att prata igenom detaljerna kring din installation och planera in en tid för installation.
 • Vår installationspartner levererar paketet och installerar det på ditt tak.
 • GEAB byter din mätare så att den kan mäta både det du matar in och ut el på elnätet.
 • Teckna avtal om att sälja din överskottsel till GEAB eller någon annan elhandlare.

Beställ nu och var igång med solenergi inom 10 veckor!

Vi har som mål att installera din anläggning inom 10 veckor från din beställning. Under januari till mars, eller vid dålig väderlek, görs inga installationer. Efter att installationen är färdig har GEAB upp till 3 månader på sig att byta din mätare så att du kan börja sälja din överskottsel.

Så snart vår installation är färdig kan du börja använda solcellssystemet för eget bruk. När GEAB utfört mätarbytet kan du dessutom börja sälja överskottselen.

Våra solcellspaket

Du som har/planerar din anläggning på Gotland kan köpa våra solcellspaket. Du behöver inte vara elhandelskund hos Gotlands Elförsäljning. Våra solceller är världsledande och vi samarbetar med Caverion som har säte på Gotland när det gäller installation av alla våra solcellsanläggningar

Vi har färdiga prisexempel med solcellspaneler för hustak med standardinstallation. Paketen innehåller högeffektiva solcellsmoduler från bl.a Jinko Solar och växelriktare från SolarEdge, med WiFi som gör det enkelt att följa din solelsproduktion via en mobilapp. Vi använder oss också av SolarEdge paneloptimerare för att få ut så hög effekt som möjligt ur din anläggning.

 • Installerad effekt: 3,4 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 3 700 (kWh)*
 • Paketpris inkl. moms: 75 800 kr**
 • Möjligt ROT-avdrag cirka: 6 822 kr
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. GEAB förbehåller sig rätten att ändra i prissättningen.

Priserna ovan är inkl. moms och gäller tillsvidare.

 • Installerad effekt: 5,0 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 5 500 (kWh)*
 • Paketpris inkl. moms: 96 999 kr**
 • Möjligt ROT-avdrag cirka: 10 856 kr
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. GEAB förbehåller sig rätten att ändra i prissättningen.

Priserna ovan är inkl. moms och gäller tillsvidare.

 • Installerad effekt: 7,3 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 8 000 (kWh)*
 • Paketpris inkl. moms: 120 625 kr**
 • Möjligt ROT-avdrag cirka: 10 856 kr
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. GEAB förbehåller sig rätten att ändra i prissättningen.

Priserna ovan är inkl. moms och gäller tillsvidare.

 • Installerad effekt: 10,6 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 11 100 (kWh)*
 • Paketpris inkl. moms: 156 074 kr**
 • Möjligt ROT-avdrag cirka: 14 047 kr
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. GEAB förbehåller sig rätten att ändra i prissättningen.

Priserna ovan är inkl. moms och gäller tillsvidare.

 • Installerad effekt: 14,6 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 16 000 (kWh)*
 • Paketpris inkl. moms: 183 363 kr**
 • Möjligt ROT-avdrag cirka: 16 503 kr
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. GEAB förbehåller sig rätten att ändra i prissättningen.

Priserna ovan är inkl. moms och gäller tillsvidare.

Är du intresserad av större en anläggning? Skicka en offertförfrågan så återkommer vi med en offert!

När du beställt sköter vi hela processen. Vi monterar, installerar, gör för- och färdiganmälan till Gotlands Elnät AB och skickar in nödvändiga skattekontrolluppgifter till Energimyndigheten.

Hela beloppet faktureras efter att installationen är genomförd.

Vi säljer solcellspaket enbart i kombination med montering och installation.