Vårt engagemang och sponsring

GEAB i samhället

GEAB är ett gotländskt företag som verkar på Gotland för gotlänningarna. Detta gör att vi vill ta vårt ansvar för det samhälle vi finns i.

Exempelvis arbetar vi aktivt med sponsring av gotländsk idrott och kultur. Ett annat sätt att ta vårt ansvar är att vi sprider kunskap om el i skolorna och via vårt samarbete med Fenomenalen.

Sponsorskap

GEAB strävar att via sitt sponsorskap skapa möjligheter för gotländska idrottare och den gotländska kulturen. Vi lägger stor vikt på att använda vårt sponsorskap så att båda parter ska vinna på samarbetet.

Kriterierna för att vi går in och sponsrar ett projekt är att det ska ge gotlänningar vinning, nå en bred publik, erbjuda oss möjlighet att använda oss av projektet och ha en tydlig koppling till vår verksamhet Energi.

Riktlinjer för vårt sponsorskap

  • Gotlandsbaserad verksamhet.
  • Få något tillbaka i form av exponering/matchvärd.
  • Bred verksamhet/brett intresse.
  • Fånga både kvinnliga och manliga, unga och gamla.
  • Seriös klubb/förening/projekt som ser långsiktigt.

För sponsorfrågor

Kontakta Malin Bäckman, tf. marknadschef
malin.backman@geab.vattenfall.se