Organisation och ägande

Organisation

GEAB består av tre juridiska bolag som tillsammans bildar GEAB.

  • Adrian Berg von Linde är VD i Gotlands Energi AB
  • Kalle Blomberg är VD i Gotlands Elnät AB
  • Johan Sjöndin är tf. VD i Gotlands Elförsäljning AB

Vem äger GEAB?

  • Vattenfall äger 75%
  • Region Gotland äger 25%

Våra styrelser

Gotlands Energi AB

Ordinarie

Ulrika Jardfelt (Vattenfall)

Björn Svensson (Vattenfall)

Katarina Ekelund (Vattenfall)

Cecilia Zetterström (Vattenfall)

Peter Olsson (Region Gotland)

Filip Reinhag (Region Gotland)

 

Suppleanter
Helena Dykes (Vattenfall)

Zandra Salomonsson (Vattenfall)

Bo Ekelund (Region Gotland)

Isabel Enström (Region Gotland)

 

Arbetstagarrepresentanter

Sara Johansson (Unionen)

Patrik Malmquist (SEKO)

Staffan Sundström (Suppleant)

Stefan Klang (Suppleant)

Gotlands Elnät AB

Ordinarie

Annika Viklund (Vattenfall)

Jan Hedendahl (Vattenfall)

Fredrik Carlsson (Vattenfall)

Stefan Nypelius (Region Gotland)

 

Suppleanter

Kristina Emanuelsson (Vattenfall)

Alice Öritsland (Vattenfall)

Meit Fohlin (Region Gotland)

 

Arbetstagarrepresentanter

Sara Johansson (Unionen)

Patrik Malmquist (SEKO)

Staffan Sundström (Suppleant)

Stefan Klang (Suppleant)

Gotlands Elförsäljning AB

Ordinarie

Johan Nerfelt, Ordförande (Vattenfall)
Niclas Ståhlhandske (Vattenfall)
Johanna Forslund (Vattenfall)
Peter Olsson (Region Gotland)

Suppleanter

Isabel Enström (Region Gotland)
Tomas Knutsson (Vattenfall)