Hållbarhet

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation

Vi på GEAB samarbetar med kunder, företag, myndigheter och organisationer för att tillsammans möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Vi vill bidra till Gotlands hållbara utveckling genom att

  • vår infrastruktur ska nyttjas och utvecklas till att bli ett förnyelsebart energisystem
  • vi ska erbjuda hållbara produkter och tjänster som motsvarar våra kunders förväntningar
  • vi ska bidra till hållbar konsumtion av energin i hela energisystemet

Exempel på några av våra miljömål är att vi redan har 100% förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion, ska övergå till personbilar med fossilfria bränslen och deltar sedan 2019 i Regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”.

Vi är miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO14001 och ISO45001.