Tillfällig omledning av gång- och cykelväg på Skräddaren & Sömmerskan i Visby

Schaktarbeten för att dra fram el, fiber och fjärrvärme till det kommande villaområdet Brodösen på Terra Nova i Visby påbörjas på måndag 23 mars och pågår till den 24 april.

Under arbetet kommer den befintliga gång- och cykelvägen att vara avstängd (rödmarkerat i nedanstående kartskiss).

Cyklister och fotgängare hänvisas till en alternativ väg enligt grönmarkerat på nedanstående kartskiss.

Avstängningen och den tillfälliga omledningen är tydligt markerade med skyltar.