Tina Remnestedt och Oskar Lindehejd har rekryterats till GEAB och kommer båda att ingå i företagets ledningsfunktion. Tina Remnestedt för tjänsten som ekonomichef och Oskar
Lindehejd blir GEAB:s nya marknadschef tillika VD för Gotlands Elförsäljning AB.

Tina Remnestedt tillträdde nyligen posten som ny ekonomichef och kommer närmast från tjänsten som controller på PayEx där hon arbetat sedan 2014.
– Tina har en gedigen bakgrund som affärscontroller och det är precis vad GEAB behöver nu. Vi håller på att utveckla och effektivisera våra affärer och då är det viktigt att
verksamheten får ett kompetent stöd i syfte att öka vår konkurrenskraft. Tina tillför både kompetens och energi till bolaget, säger Adrian Berg von Linde, VD GEAB.
– GEAB har höga ambitioner vilket lockade mig då det matchar min ambitionsnivå och min personlighet. Resan som energibranschen ska göra mot ett fossilfritt samhälle är otroligt
spännande men kommer kräva förnyelse och förändring, där jag kan bidra med min erfarenhet och attityd, säger Tina Remnestedt.

Den 9 januari tillträder Oskar Lindehejd som ny marknadschef på Gotlands Energi AB tillika VD för Gotlands Elförsäljning AB. Oskar kommer närmast från rollen som chef för
Swedbank Gotland som han haft sedan 2013.
– Vi har sökt efter en tydlig ledare med förankring i det gotländska samhället och med en förståelse för vår affär samt ett intresse för att utveckla både GEAB:s marknadsposition och
platsen vi verkar på. Rekryteringen av Oskar Lindehejd ligger i linje med GEAB:s strategi att ta en tydligare plats på den gotländska marknaden, säger Adrian Berg von Linde.
– Att få arbeta i ett gotländskt bolag med fokus på öns bästa och med en tydlig vision om att bli fossilfria inom en generation är ett drömscenario för mig. Jag brinner för ledarskaps- och
affärsfrågor i kombination med ett stort engagemang för Gotland. Jag vill bidra till att göra GEAB:s kommunikation personlig och lyfta fram det unika kundvärdet till de gotländska
kunderna, säger Oskar Lindehejd.