Vi besiktar elnätet med helikopter

Söndag 20/1. Idag flyger vi de lite lägre 10 kv elledningarna i trakterna runt Roma, Klintehamn och Ljugarn med omnejd. 

Vi besiktar från helikopter för att snabbt få vetskap om träd nära våra högspänningsledningar efter stormen Alfrida. Vi flyger högre än under de årliga besiktningarna.

Vi ber er som har djur i närheten av våra högspänningsledningar att om möjligt flytta dem till en annan hage om ni tror att de blir skrämda.

Har du frågor eller vill lämna information ring 020-285050.