Byte av kontrollutrustning

Vattenfall investerar 200 miljoner i ny kontrollutrustning till Gotlandskablarna. Kontrollutrustningen är kablarnas ”hjärna” som säkerställer att kablarna överför rätt mängd el mellan ön och fastlandet. I samband med arbetet föreligger en ökad risk för totalavbrott på elleveransen till Gotland.

De äldsta delarna av utrustningen är från mitten av 80-talet, så det finns ett stort behov av att byta ut den. När investeringarna i Ygne och Västervik är gjorda kommer Gotlandskablarna vara rustade för flera års drift och medverka till att elleveransen till Gotland blir säkrare.
Anledningen till att arbetet görs just nu, beror på att det måste genomföras när energiförbrukningen på Gotland är låg.