Pressmeddelande – Påbörjar rekrytering av ny VD

Pressmeddelande från GEAB

Styrelsen i Gotlands Energi AB påbörjar rekrytering av ny VD för GEAB-koncernen

GEABs nuvarande VD Jan Karlsson har ett förordnande som går ut under 2018 och därför påbörjas nu uppdraget att rekrytera ny VD till Gotlands Energi.

– Jan har genom sin mångåriga erfarenhet inom energibranschen lett utvecklingsarbetet av GEAB med att ytterligare förbättra tillgängligheten och säkerställa god service till våra kunder. Att rekrytera VD är en omfattande process varför vill vi starta upp arbetet inom kort och Jan kommer fortsätta med sitt uppdrag att leda GEAB till dess att ny VD är på plats, säger Jenny Larsson styrelseordförande.

– Jag är stolt över att vara en del av GEAB och tillsammans med medarbetarna driva omfattande investerings- och underhållsprogram inom både elnät och fjärrvärme vilket är viktigt för ett hållbart energisystem på Gotland, säger Jan Karlsson.

– Vi har även förbättrat den dialog vi har med våra kunder och bidragit till att var dag ska fungera. Detta har vi gjort genom att systematiskt arbeta med att förbättra processer och vårt arbetssätt. Jag ser fram emot att få välkomna en ny VD till GEAB som kan fortsätta vidareutveckla detta fantastiska bolag vidare, fortsätter Jan Karlsson.

Jan Karlsson tillträdde som tillförordnad VD för GEAB-koncernen 1 juli 2015 och som ordinarie VD den 1 januari 2016.