Vi storsatsar för att minska strömavbrotten

Vi har länge vetat att elnätet inte är i det skick vi vill ha, vilket lett till att vi inte har kunnat leverera den kvalitet vi önskar.  Krafttag och bra samarbete ska lösa framtiden för både GEAB och elkunderna.

Björn Axelsson, nätchef på GEAB berättar att de nyckeltal, som man mäter företagets effektivisering samt hur företaget mår, har legat i underkant ganska länge och företaget har inte  haft den lönsamhet det borde ha.

Under många år har det enbart gjorts underhållsarbete och nätet har successivt blivit sämre och sämre.

– Jämför det med en gammal ”folkabuss”. Vi har skruvat och lagat lite här och där, och den har rullat och gått, men inte förbättras, förklarar han

Därför bestämde ledningen att ta nya krafttag.  Och nu gör vi det – på riktigt!

Investerings- och underhållsbudgeten har höjts rejält både för att kunna förnya och förbättra.

Till en början satsas det på två saker.

Det ena är att röja upp för att få väl underhållna kraftledningsgator. Det arbetet har varit eftersatt vilket leder till många onödiga avbrott.

Det andra är att gräva ner de värst utsatta luftledningarna. Det är drygt 20 mil hög- och lågspänningskabel som ska ner i marken under 2016. Allt för att säkerställa bra kvalitet.

GEAB är en organisation under förändring. En tuff resa från det som varit till slutmålet och det kräver hårt jobb och bra samarbete.

Björn Axelsson fortsätter att förklara.

Redan nu märks det att vi är i fas. Vi lägger pengarna på det vi ska och vi ser att trenden har vänt!

GEAB mäter antal avbrott per kund och år och det kallas SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index). Den siffran har legat under gränsen länge, men under andra halvan av 2015 såg vi en förändring och  kurvan stabiliserades.
Nu under januari till mars i år har vi sett en kraftig förbättring, och det är ändå de traditionellt tre mest avbrottsdrabbade månaderna, förklarar Björn Axelsson. Fortsätter det så här överträffar vi vårt mål med råge.

– Det är jättekul när kunderna hör av sig med positiv respons, vi ser att resultatet förbättras och vi levererar med bättre kvalitet avslutar Björn Axelsson.