Vi avbryter samråd och koncessionsprövning

Gotlands Elnät AB (GEAB) har under 2015 genomfört samråd inför koncessionsprövning av en ny kraftledning mellan en ny station i Stenkumla och Näs på södra Gotland. Avsikten var att utöka elnätet för att klara ytterligare anslutning av elproduktion. Till följd av att utbyggnaden av Svenska Kraftnäts likströmsförbindelse mellan Gotland och fastlandet ändrat inriktning har projektets förutsättningar ändrats. Svenska Kraftnät planerar nu för en växelströmsförbindelse och möjlighet att koppla ihop GEABs befintliga nät och nuvarande förbindelser till fastlandet till ett system. Eftersom det inte finns behov av ytterligare en ledning till södra Gotland, avbryts pågående samrådsprocess gällande en ny kraftledning.

Den nu föreslagna lösningen från Svenska Kraftnät innebär en mer flexibel lösning för anslutning av nya produktionskällor som vindkraft, solkraft eller annan produktion. GEAB kommer i framtiden ha större möjlighet att nyttja och förstärka befintligt nät för att ansluta ny produktion.

Gotlands Elnät AB tackar för engagemanget från berörda fastighetsägare m fl och framförda synpunkter under samrådet.