Fjärrvärmepriser 2018

GEAB:s fjärrvärmepris kommer att ligga kvar på 2017 års nivå även under 2018.

Vår fjärrvärme är lokalt producerad i Visby, Hemse, Klintehamn och Slite av främst förnybara bränslen och spillvärme från lokala verksamheter. Vi  fortsätter arbetet med att minska vår påverkan på miljön och vår omgivning och bedömer att de investeringar och underhåll som krävs för detta och för en fortsatt trygg och säker värmeleverans till våra kunder kan hanteras med ett oförändrat energipris. Energipriset för större förbrukare har då varit oförändrat sedan 2016 och för små förbrukare sedan 2012.

Fjärrvärmepriser 2018

Förbrukning lägre än 50 MWh/år

  • Energiavgift: 958,50 kr/MWh
  • En årsavgift på 315 kr tillkommer och den faktureras uppdelat per dygn.

Förbrukning högre än 50 MWh/år

  • Energiavgift: 894,47 kr/MWh
  • Flödesdebitering kan tillkomma med 7 kronor per MWh/grad dT

Alla priser är inklusive moms.


För ytterligare information kontakta

Kalle Blomberg, chef Värme, 0498 -28 51 16

Anna Ekman, fjärrvärmesäljare, 0498 – 28 52 48