Vi förstärker elnätet i Roma och Dalhem

För att öka leveranssäkerheten samt för att möta det ökade behovet av el förstärker Gotlands Elnät AB elnätet mellan Roma kyrkby till Nygårds Dalhem längs länsväg 608.

Arbetet består i schakt och kabelförläggning och beräknas att pågå mellan maj och juli 2017. Under byggtiden kommer personal, maskiner och material att finnas i ovan nämnda områden och framkomligheten kan vara begränsad på vissa ställen. Vi ber om överseende med detta samt med eventuella olägenheter som detta kan medföra.

Vid frågor kontakta kundservice på 0498-28 50 20 alt. e-post: kontakt@geab.vattenfall.se