fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Nya krav på laddinfrastruktur för byggnader

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Klimatmålen kräver en omställning av transportsektorn så att fler kan välja fossilfritt. Nya krav om laddinfrastruktur har införts i bygglagstiftningen och kommer tillämpas från och med 11 mars 2021. Även retroaktiva krav ställs på befintliga byggnader och börjar gälla 2025.

 

Sverige ska senast 2045 ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Klimatmålet för transportsektorn är att växthusgasutsläppen från inrikestransporter (utom inrikes luftfart) ska minska med minst 70 % mellan 2010 och 2030. Tillgängligheten av laddmöjligheter av eldrivna fordon är ett viktigt steg i denna utveckling, så att fler har möjligheten att välja fossilfritt.

I maj trädde ändringar om laddinfrastruktur i kraft i både plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF). Företag, fastighetsägare och byggbolag blir viktiga aktörer för att förbättra tillgängligheten av elbilsladdning. Detta kommer påverka både bostadshus och andra byggnader med mer än tio parkeringsplatser. De nya kraven i bygglagstiftningen kräver ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon för nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation. Även retroaktiva krav ställs för byggnader som inte är avsedda för bostäder. Nästan 78 000 företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägande organisationer beräknas bli berörda kommande år.

 

Hur påverkas andra byggnader än bostadshus av de nya kraven?

Uppvärmda byggnader som inte är avsedda för bostäder som har fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten innefattas av kraven. De gäller om ansökan om bygglov eller anmälan lämnas in efter 10 mars 2021 och de ska uppfyllas vid nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation.

Kraven innebär att 20 % av parkeringsplatserna ska utrustas med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon. Med ledningsinfrastruktur menas: förberedande system bestående av kabelrännor, tomrör och liknande för framdragning av el till laddningspunkter. Minst en laddningspunkt för laddning av elfordon ska också installeras.

Även retroaktiva krav ställs på vissa befintliga byggnader (ej bostadshus) med fler än 20 parkeringsplatser. Kravet är att minst en parkeringsplats ska vara utrustad med laddningspunkt och ska införlivas innan 1 januari 2025.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på linkedin

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.