Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Mer vindkraft och solel på Gotland

IMG_8837x

Efter Vattenfalls tekniska förnyelse av anläggningarna till Gotlandsförbindelsen finns nu möjlighet att ansluta mer elproduktion på Gotland. Den ombyggda förbindelsen har fått en förbättrad teknisk funktionalitet och styrning, vilket nu öppnar upp för att Gotland ska kunna bli mer självförsörjande på förnybar el.

Sedan juni 2017 har GEAB haft ett stopp för anslutning av produktionsanläggningar men kommer nu återigen, tack vare den tekniska förnyelsen, kunna erbjuda anslutning av en del effekt. Totalt handlar det om 65 MW ny vindkraft och 65 MW ny solel, tillräckligt för att tillföra förnybar el till ca 15 000 villor på årsbasis runt om på Gotland.

Systemanalys som gjorts har kommit fram till att det är möjligt att erbjuda lika mycket utrymme för ny solel som för ny vindkraft då de två produktionsslagen producerar som bäst vid olika tidpunkter under dygnet och året. På hösten och vintern, då det blåser som mest är produktionen av vindkraft som störst, medan det är få soltimmar. Under sommarhalvåret är fördelningen det omvända.

Kombinationen av vindkraft- och solelproduktion på Gotland minskar belastningen i elnätet och ger generellt mindre belastningstoppar och mindre tid utan produktion. Detta leder till ett effektivare nyttjande av nätet. På grund av synergieffekter mellan produktionsslagen reduceras kostnaderna för utbyggnaden av nätet vilket i slutändan kommer att gynna kunderna, säger Kalle Blomberg, VD för Gotlands Elnät AB.

Intresset för att ansluta är stort och GEAB hanterar turordningen för vind- och solelsprojekt i två separata kölistor.

I och med att vindkraften och solelen inte producerar som bäst samtidigt ska de heller inte konkurrera om plats i nätet och därför separeras nu de två produktionsslagen i två köer för att ansluta, en för vindkraft och en för solel, säger Kalle Blomberg.

Även för befintliga vindkraftskunder jobbar GEAB aktivt med förbättringar.

Som en del i detta kommer en ny tariff för elproduktionskunder att släppas vid årsskiftet 2021. Strategin för tariffen är framtagen tillsammans med Gotlands Vindelsproducenter och kommer kostnadsmässigt bättre reflektera nuvarande marknadsläge med de mycket låga spotpriser som råder. Beräkningarna för den nya tariffen kommer påbörjas under hösten, avslutar Kalle.

 


Ansökan anslutning vind- och solel

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på linkedin

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.