Planerade arbeten

Vi utför löpande underhåll på elnät, fjärrvärmenät och fibernät för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. Ibland behöver vi stänga ner en del av nätet. Här hittar du information om några av våra planerade avbrott.

Vi röjer ledningsgator för att minska antalet strömavbrott och öka leveranskvaliteten.

För att minska antalet avbrott tar vi nu krafttag med underhållsröjningen av ledningsgatorna på hela ön. Vi röjer bort träd, grenar, sly och buskar som kan bli farliga för våra […]

Underhållsarbeten på fjärrvärmenätet i Visby 4/10 mellan ca kl. 08.00-13.00

Den 4 /10 kommer vi att utföra underhållsarbeten på fjärrvärmenätet i Visby mellan ca kl. 08.00-13.00 enligt situationsplan nedan. Samtliga kunder är aviserade per post eller e-post.