Planerade arbeten

Vi utför löpande underhåll på elnät, fjärrvärmenät och fibernät för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. Ibland behöver vi stänga ner en del av nätet. Här hittar du information om några av våra planerade avbrott.

Störningar i fiberanslutningen för vissa kunder

Uppdaterad information kl 19:30 Sedan 19:30 är de sista felet åtgärdat och samtliga fiberkunder skall nu ha en fungerande fiberanslutning. Uppdaterad information kl 19:10 Ett fel är lokaliserat och åtgärdat. […]

Nu har hela Gotland strömmen tillbaka

Avbrottet berodde på ett tekniskt fel i Gotlandsförbindelsens mottagarstation på Gotland. Analys av grundorsaken pågår.

Strömlöst på hela ön, felsökning pågår

Uppdaterad information kl 09:40 Under uppbyggnaden av elnätet har problem med reservkraften uppstått. Detta innebär att det kan dra ut på tiden innan alla har fått tillbaka strömmen. Under arbetet […]