Planerade arbeten

Vi utför löpande underhåll på elnät, fjärrvärmenät och fibernät för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. Ibland behöver vi stänga ner en del av nätet. Här hittar du information om några av våra planerade avbrott.

Fjärrvärmen avstängd i delar av Visby; Österby och Skarphäll, tisdagen den 23:e april kl. 15-18

På grund av inkopplingsarbeten i Visby är fjärrvärmen avstängd: Tisdagen den 23:e april ca kl. 15:00-18:00 29 anläggningar berörs, samtliga kunder är aviserade per post. Karta över området som berörs […]

Delar av väg 148 (Visbyleden) stängs av onsdag 10/4

På grund av arbete med ny elledning över vägen vid rondellen Follingboväg, är väg 148 (Visbyleden) avstängd onsdag 10/4 kl 09-15, i södergående körfält mellan rondellen vid Slitevägen och rondellen […]

Fjärrvärmen avstängd i delar av Klintehamn tisdag 16/4

På grund av underhållsarbeten i Klintehamn kommer fjärrvärmen vara avstängd: Tisdagen den 16:e april ca kl. 09:00-12:00  Skolgatan, Åvallevägen, Vallekvior samt Odvaldsvägen, 8 fastigheter berörs.   ca kl. 09:00- 15:00 – […]