Ombyggnation kontrollstation Ygne

Urban Sandgren, HVDC-specialist på GEAB, berättar om det omfattande arbetet i kontrollstationen i Ygne.

Bytet beräknas fortsätta i två veckor och under den tiden råder en förhöjd risk för strömavbrott.

Här hittar du frågor och svar om den pågående ombyggnationen för kontrollstationen för Gotlandslänken.

Frågor och svar

Varför måste ni göra den här ombyggnationen?

Vårt ansvar är att kunna garantera våra kunder en säker elförsörjning över tid. Kontrollanläggningen som är från mitten av 1980-talet börjar nå sin tekniska livslängd och vi riskerar att få en situation med återkommande störningar om vi inte agerar nu och uppdaterar kontrollanläggningen. Den nya kontrollstationen som beräknas att vara integrerad fullt ut i oktober är rustad för ytterligare 20-25 års drift.

Varför måste arbetet ske nu?

Arbetet kräver att elförbrukningen på Gotland är låg eller måttlig, vilket den är under den varmare delen av året. Samtidigt behöver den nya anläggningen vara i drift så att vi står rustade i tid inför vintern när det blir kallare väder och elanvändningen ökar t.ex. när alla hus ska värmas upp.

Varför är det så många strömavbrott?

Vi bygger om kontrollanläggningen för Gotlandslänken och under detta arbete är det en förhöjd risk för strömavbrott. Vi arbetar i en tekniskt komplex anläggning parallellt med pågående drift, vilket medför en högre risksituation för strömavbrott. Varje avbrott hitintills har haft med ombyggnationen att göra och orsaken har varierat. Under ombyggnationen har vi reservkraft som sätts i drift vid strömavbrott. Då spänningssätts nätet och kunderna kopplas in successivt, tidsåtgången för detta varierar beroende på var på Gotland våra kunder bor.

Hur länge är det förhöjd risk för strömavbrott?

Under vecka 36 och 37 är fortsatt endast en länk (en kabel) i drift från fastlandet vilket medför en fortsatt förhöjd risk för strömavbrott. Vecka 38 kommer den nya utrustningen att driftsättas fullt ut med planerade tester. Vi ber våra kunder om ytterligare tålamod under den här perioden.

Vad är det egentligen för fel ni haft under arbetet?

Vi arbetar i en tekniskt komplex anläggning parallellt med pågående drift, vilket medför en högre risksituation för strömavbrott. Vi har haft flera olika orsaker till strömavbrotten i samband med rivning av den gamla anläggningen samt installation och driftsättning av den nya anläggningen. Vid intrimning av styrsystemet har vi också drabbats av avbrott till följd av systemfel. Ett av strömavbrotten har sin orsak i ett blixtnedslag i närheten av anläggningen.

Vad gör ni för att minska risken för strömavbrott?

Vi har utökad personalstyrka på plats som arbetar dygnet runt  för att säkra driften och hålla tidplanen för ombyggnationen. Projektet har nogsamt förberetts och medverkande personal har gedigen erfarenhet från motsvarande projekt. Kontrollanläggningen är också grundligt testad i fabrik. Det finns dock alltid en risk att utföra arbeten i en tekniskt komplex anläggning parallellt med pågående drift. Vår högsta prioritet är att minska avbrottstiden vid eventuella strömavbrott.

Varför kan ni inte tala om när strömavbrotten ska ske?

Det här är inga planerade avbrott som vi har kunnat förutse. Vi har haft flera olika orsaker till strömavbrotten i samband med rivning av den gamla anläggningen samt installation och driftsättning av den nya anläggningen. Vid intrimning av styrsystemet har vi också drabbats av avbrott till följd av systemfel. Ett av strömavbrotten har sin orsak i ett blixtnedslag i närheten av anläggningen. Det är inte möjligt att förutspå hur och när eventuella strömavbrott sker.

Vad har ni för råd till kunderna?/Hur kan de förbereda sig?

Under vecka 36 och 37 är fortsatt endast en länk (en kabel) i drift från fastlandet vilket medför en fortsatt förhöjd risk för strömavbrott. Vecka 38 kommer den nya utrustningen att driftsättas fullt ut med planerade tester. Vi ber våra kunder om ytterligare tålamod under den här perioden. Men, det är självklart alltid bra att vara förberedd för störningar i samhällskritiska funktioner.

Vad kan man göra själv för att underlätta under ett strömavbrott?

  • Batterier och batteridriven radio, viktig information sänds i Sveriges Radio P4
  • Tändstickor
  • Stearinljus/värmeljus
  • Nödladdare till mobiler, surfplattor och andra enheter (powerbank).
  • Säkringar
  • Ficklampa och extra batterier
  • Mat som kan ätas kall
  • Vatten på flaska

Hur håller man sig uppdaterad kring strömavbrotten?

Information kring  pågående strömavbrott finns här.