fbpx

Kommentarer till Nils Holgersson-rapporten 2020

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Under vecka 23 publicerades Nils Holgersson-rapporten 2020 för konsumenters elkostnader. Rapporten fokuserar på höjningar de senaste fem åren vilket också rapporterats om i media.

Något som behöver förtydligas är prisbilden på Gotland idag jämfört med andra kommuner i landet. Gotlands prissättning av elnätet ligger i dagsläget på plats 137 av 290 kommuner, rangordnat efter högst pris. Det innebär alltså att elnätspriset är strax över snittet, men inte på något sätt utmärkande sett utifrån ett Sverigeperspektiv. Detta innebär också att vi på Gotland tidigare haft förmånen att ha ett väsentligt lägre elnätspris än övriga landsdelar. Det rapporten fokuserar kring är senaste årens prisjusteringar, den tar inte hänsyn till hur priset varit tidigare. När det nu under senaste åren gjorts prisjustering på Gotland blir den därför också högre än övriga kommuners. Men även efter höjningen så är alltså Gotlands prisbild i närheten av snittet i landet.

Anledningen till de prisjusteringar som skett och kommer behövas framåt grundar sig i det investeringsbehov som Gotlands elnät har. 700 mil ledningar över ön kräver underhåll och förnyelse, 700 Mkr är hittills investerat de senaste 5 åren och kommande 5 år så planeras investeringar för 800 Mkr.

Gotland kommer troligen även fortsättningsvis ha en högre prisbild än kabelfierade stadsnät och tätbefolkade områden. Gotland är glesbefolkat men för Gotlands Elnät är varje abonnent lika viktig. Nu under 2020 har redan investeringar skett i Rute med 10 mkr och i Öja med 15 mkr.

Den övergripande målbilden för Geab, som Gotlands Elnät är en del av, är att möjliggöra för gotlänningarna att leva ett fossilfritt liv. De investeringar som sker är en viktig del för att komma dit.

Kalle Blomberg,
VD Gotlands Elnät AB

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på linkedin

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.