Fjärrvärme avstängd på Gotenhofsgatan/Visborgsgatan 10/11

På grund av installationsarbeten i Visby kommer fjärrvärmen att vara avstängd på Gotenhofsgatan/Visborgsgatan enligt bifogad karta:
Torsdagen den 10 november ca kl 09.00-12.00.

Pressmeddelande: Strömlöst i Hellvi och Rute

För närvarande är ca 600 kunder strömlösa i Hellvi och Rute. Området har fått mycket blötsnö som tynger ner träd över luftledningarna så att det blir strömavbrott.

GEAB har haft fyra arbetslag ute som felsöker och röjer de nedfallna träden och reparerar där det behövs. På ledningarna finns flera fel vilket gör det svårt att beräkna vilken tid strömmen kommer att vara tillbaka.

Pressmeddelande: 300 kunder strömlösa

Pressmeddelande: 300 kunder strömlösa till följd av snövädret
Nattens kraftiga snöfall med blötsnö i kombination med vindbyar orsakade att som mest straxt över 1000 kunder var utan ström. GEAB har haft 7 arbetslag ute som har felsökt och reparerat elnätet och i nuläget är ca 300 kunder strömlösa.

Vi röjer ledningsgator för att minska antalet strömavbrott och öka leveranskvaliteten.

roja

För att minska antalet avbrott tar vi nu krafttag med underhållsröjningen av ledningsgatorna på hela ön. Vi röjer bort träd, grenar, sly och buskar som kan bli farliga för våra ledningar inom sex år. Efter utförd underhållsröjning skall det vara fritt från grenar minst en meter åt vardera håll från lågspänningsledningar (0,4 kV) och fyra meter åt vardera håll från högspänningsledningar (10 kV). Vi röjer nu ledningsgatorna i Bunge, Fleringe, Hangvar, Hall, Rute, Lärbro, Hellvi, Storungs och på Fårö. Vi röjer även ledningsgatorna i Hamra, Öja, Eke, Rone, Havdhem och Stenkumla.

Alla berörda fastighets-/markägare kommer att få information per post och frågor kring detta hänvisas till e-post ledningsrojning@geab.vattenfall.se alternativt Kjell Klintström 0498-285000.

För närvarande är det Maskinringen, Magnus Hellgren Skogsentreprenad och Ansjö Skog och Markkonsult AB som röjer på uppdrag av oss.

Röjningen kommer att omfatta hela Gotland och pågå under 2016 och 2017.

Underhållsarbeten på fjärrvärmenätet i Visby 4/10 mellan ca kl. 08.00-13.00

Den 4 /10 kommer vi att utföra underhållsarbeten på fjärrvärmenätet i Visby mellan ca kl. 08.00-13.00 enligt situationsplan nedan.

Samtliga kunder är aviserade per post eller e-post.

A3 Liggande