På grund av inkopplingsarbeten på Skeppargatan är fjärrvärmen avstängd i området

Fredagen den 8:e februari mellan kl. 09.00-11.00.

Samtliga berörda kunder är aviserade.

Berörda områden framgår av bifogad karta.

 

 

Fjärrvärmen åter i normal drift i området kring Atlasgatan

Uppdaterad kl 19:30 kl 31/1

Den akuta reparationen av det läckande fjärrvärmerröret är färdigt och fjärrvärmen är i full drift och ger varmvatten och värme i normal temperatur.

Atlasgatan är nu inte längre avstängd för biltrafik.

Fjärrvärmevatten är grönt, på grund av att färgämnet pyranin tillsätts i vattnet. Pyranin är helt ofarligt, livsmedelsklassat och påverkar inte miljön.

Det gröna vattnet gör att en läcka snabbt kan identifieras som fjärrvärmevatten. Pyranin är en fluorescerande färg (fluorescerar grönt vid belysning med blått eller ultraviolett ljus)

 

Nu är strömmen tillbaka på hela ön.

Har du ännu strömlöst hos dig? Kontrollera då dina huvudsäkringar vid elmätaren och din jordfelsbrytare. När du har kontrollerat dessa och ännu har strömlöst ringer du felanmälan på 020-28 50 50

Vi har konstaterat att strömavbrottet berodde på ett datorfel i den nya kontrollanläggningen i Ygne. Det är olyckligt men tyvärr kan det uppstå fel även i ny teknik. Vi beklagar det som har inträffat och vi gör allt vi kan för att säkerställa att det inte ska hända igen.

Fjärrvärmen i delar av Hamnen i Visby avstängd fredag 18/1

På grund av inkopplingsarbeten i Visby är fjärrvärmen avstängd

Fredagen den 18:e januari mellan kl. 08.00-13.00 (En kund till kl. 15.00)

Berörda områden är inringade på kartan.

Samtliga berörda kunder är aviserade.

Strömmen tillbaka på hela ön

Alla kunder har fått strömmen tillbaka och nu återstår det för oss att röja undan och ta hand om de lutande träd, lutande stolpar och andra stormskador som Alfrida drog med sig.

Har du ännu strömavbrott? Kontrollera att säkringarna i proppskåpet samt huvudsäkringarna vid elmätaren är hela och att jordfelsbrytaren inte har löst ut. Fungerar det fortfarande inte ber vi dig att felanmäla det på telefonnummer 020-28 50 50 så snart som möjligt.

Har du haft strömavbrott under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor.

Nu har nästan alla kunder fått strömmen tillbaka!

3/1 kl 16:20

Nu har nästan alla kunder fått strömmen tillbaka!
Vi arbetar vidare med att avhjälpa strömavbrotten hos de sista strömlösa kunderna i Bungenäs, Lärbro, Gothem, Martebo, Vibble, Östergarn och Sproge.

Har du ännu strömavbrott?
Kontrollera att säkringarna i proppskåpet samt huvudsäkringarna vid elmätaren är hela och att jordfelsbrytaren inte har löst ut.  Fungerar det fortfarande inte ber vi dig att felanmäla det på telefonnummer 020-28 50 50 så snart som möjligt.

Har du haft strömavbrott under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor. Läs mer om avbrottsersättning här

Arbetet efter Alfrida fortsätter

Vi arbetar vidare med att avhjälpa felen för de kunder i Bungenäs, Gothem, Martebo Stenkyrka, Vibble och Östergarn som ännu saknar ström. Förutom dessa är nu strömmen tillbaka på hela ön.

Är det fortfarande strömlöst hos dig ber vi dig att kontrollera dina säkringar samt jordfelsbrytare. Fungerar det fortfarande inte ber vi dig kontakta felanmälan på telefonnummer 020-28 50 50.

Har du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor. Läs mer om detta på vår webb.

150 kunder ännu utan ström pga stormen Alfrida

Just nu är det cirka 150 kunder som inte fått strömmen tillbaka efter stormen Alfridas framfart, framför allt på norra och östra Gotland. Arbetet fortlöper under dagen för att även dessa ska få strömmen åter.

All tillgänglig personal och externa entreprenörer har varit engagerade i felsökning och felavhjälpning under det senaste dygnet. Som mest var ca 8 700 kunder strömlösa under gårdagen.

Vi vill uppmana alla att aldrig gå fram till nedfallna elledningar eftersom de kan vara strömförande och försök inte heller själv ta bort träd eller grenar som blåst omkull på en elledning – anmäl det till oss på felanmälan 020 – 28 50 50.

Har du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning, som automatiskt dras av på en av dina kommande fakturor. Läs mer om detta på vår webb.

Just nu är ca 2 700 elnätskunder på Gotland utan ström

Just nu är ca 2 700 elnätskunder på Gotland utan ström

Stormen Alfrida pågår fortfarande med hårda vindbyar och Klass 1 varning över Gotland. All tillgänglig personal och externa entreprenörer har varit engagerade i felsökning och felavhjälpning. Från att ca 8 700 kunder var strömlösa som mest under dagen är nu totalt ca 2 700 kunder ännu strömlösa.

Arbetet fortlöper med ett fåtal montörer ute i fält under natten för att röja och felavhjälpa i de fall situationen bedöms som säker. Vi beräknar att ca 1 000 kunder troligen inte kommer att få tillbaka strömmen under natten. De större områden som är berörda är delar av Fårö, delar av Stenkumla, delar av Träkumla och delar av Eksta. Utöver dessa områden finns det strömlösa kunder spridda över ön som inte heller komma att få tillbaka strömmen under natten.

 

Vi vill uppmana alla att aldrig gå fram till nedfallna elledningar eftersom den kan vara strömförande och försök inte heller själv ta bort träd eller grenar som blåst omkull på en elledning – anmäl det till oss på felanmälan 020 – 28 50 50.