Fjärrvärmen avstängd i delar av Visby; Österby och Skarphäll, tisdagen den 23:e april kl. 15-18

På grund av inkopplingsarbeten i Visby är fjärrvärmen avstängd:

Tisdagen den 23:e april ca kl. 15:00-18:00

29 anläggningar berörs, samtliga kunder är aviserade per post.

Karta över området som berörs

 

Delar av väg 148 (Visbyleden) stängs av onsdag 10/4

På grund av arbete med ny elledning över vägen vid rondellen Follingboväg, är väg 148 (Visbyleden) avstängd onsdag 10/4 kl 09-15, i södergående körfält mellan rondellen vid Slitevägen och rondellen vid Stenhuggaren. Follingboväg, väg 143, är avstängd före rondellen mot Roma och trafik hänvisas att köra via Västra Törnekvior och Stenhuggaren. Även gång- och cykelvägar är avstängda under tiden arbetet pågår.

 

Fjärrvärmen avstängd i delar av Klintehamn tisdag 16/4

På grund av underhållsarbeten i Klintehamn kommer fjärrvärmen vara avstängd:

Tisdagen den 16:e april

ca kl. 09:00-12:00 

Skolgatan, Åvallevägen, Vallekvior samt Odvaldsvägen, 8 fastigheter berörs.

 

ca kl. 09:00- 15:00 – 17:00

Uppdaterad kl 13:20: Ny beräknad färdigtid på Odalsvägen är kl 17.

För två fastigheter kommer avbrottet att vara till ca kl. 17:00:

Odvaldsvägen, Gotlandshem och Riksbyggen.

Samtliga kunder är aviserade.

Fjärrvärmen avstängd i delar av Klintehamn måndag 15/4

På grund av underhållsarbeten i Klintehamn kommer fjärrvärmen vara avstängd:

Måndagen den 15:e april

ca kl. 09:00-12:00
Donnersgatan, Sicklingsvägen, Garvaregatan, Lästgatan samt Ringvägen, 9 fastigheter berörs.

ca kl. 09:00- 15:00 16:00
Lästgatan, Gotlandshem

Uppdaterad kl 13:20: Ny beräknad färdigtid på Lästgatan är kl 16.

 

Samtliga kunder är aviserade.

Planerat avbrott på fjärrvärmen Signalgatan

På grund av reparationsarbeten i Visby är fjärrvärmen avstängd: Måndagen den 8:e april ca kl. 09:00-14:00

Följande kunder på Signalgatan berörs:

Signalgatan 13 och Signalgatan 26 B

Samtliga berörda kunder är aviserade.

 

Bredbandet åter uppe för alla kunder

Efter att de sista kunderna fick tillbaka bredbandskommunikationen igår vid 21:20-tiden, och det har fungerat hela natten, har vi nu kunnat återgå till normalt driftläge.

Vi ser nu över möjligheten att beställa in ytterligare en redundant fiberkabel och kommer eventuellt att behöva avisera om ett planerat avbrott inom kort.

Ännu kvarstår problem

Tele2 har nu meddelat att de är klara med reparationen och fibernanslutningen till Gotland. Tyvärr har det uppstått ett fel på Gotland i samband med avbrottet. Detta gör att vissa kunder ännu inte har fiber. GEAB arbetar på detta problem och återkommer med information när felet är avhjälpt.

Fjärrvärmeavbrott 2019-03-27 – (Sigden 31)

Vi åtgärdar en akut grävskada på en fjärrvärmeledning idag, Det akuta arbetet medför avbrott för fem kunder på Fagningsgatan och Furulundsgatan i Visby.

 Avbrottet beräknas pågå onsdagen den 27:e mars mellan kl. 09.00-12.00

 Samtliga berörda kunder är informerade.

Fibern till Gotland ligger fortfarande nere. Tele2 har under natten stött på fler fel än vad de har hunnit åtgärda.

Uppdaterat 13:15. Vi har ännu inte fått ny information från Tele2.

Våra anslutning via Tele2 till Gotland ligger fortfarande nere. Tele2 har under natten stött på fler fel än vad de har hunnit åtgärda. Vi har löpande kontakt med Tele2 om hur arbetet fortlöper. För närvarande kan de inte ange någon ny ungefärlig tid för när felet är avhjälpt. De uppdaterar oss med mer information så fort det finns ny information.

Vi uppdaterar här här så fort vi får mer information.

Bredbandsnätet ligger nere. Felet är lokaliserat till Tele2:s nät på Ekerö i Stockholm.

Bredbandsnätet ligger nere. Felet är lokaliserat till Tele2:s nät på Ekerö i Stockholm.

Ny information ifrån Tele2:
De meddelar att det har skett en arbetsplatsolycka vid platsen för felavhjälpningen och en person är förd till sjukhus. Övriga reparatörer forsätter sitt arbete och ny tid är satt till ca kl 01.

Vi uppdaterar informationen här så fort vi vet mer.

Senast uppdaterat tisdag 26/3 kl 21:25