Avbrott fjärrvärme Visby 7 maj

Hej!

På grund av underhållsarbeten i Visby är fjärrvärmen avstängd: Torsdag 7 maj ca kl. 08.00- 11.00

Anläggning som berörs:

  • I100008606       Visby Signallottan 1                   Greta Arwidssons gata gata    (brf Signallottan 1)
  • I100007860       Visby Signallottan 3                   Wilhelmina Skoghs gata         (HSB brf Visby Ängar)

Uppdaterad information kring strömavbrottet på ön

Just nu har vi inga kända fel hos Geab och alla har fått tillbaka strömmen på ön. Är du fortfarande strömlös ber vi dig att först kolla dina huvudsäkringar och jordfelsbrytare. Skulle du fortfarande efter denna kontroll ha problem ber vi dig ringa oss på 020- 28 50 50.

Strömlöst på hela Gotland

Justn nu är det strömlöst på hela ön. Felsökning pågår. Vi beräknar att alla ska ha fått strömmen tillbaka inom 1,5 timme

Felet beror på att vi har problem med förbindelsenlänken till fastlandet.

För mer information gå gärna in på vår störningsinformation på vår hemsida www.gotlandsenergi.se/kundservice/stromavbrott

 

Fjärrvärmen avstängd i Hemse 2 april

På grund av underhållsarbeten i Hemse är fjärrvärmen avstängd:

Torsdagen den 2 april ca kl. 18:00-22:00 (Gäller samtliga anläggningar i Hemse)

Samtliga kunder är aviserade.

Fjärrvärmen avstängd 27/3 i kv Sömmerskan, Visby

På grund av installationsarbeten är fjärrvärmen avstängd i kv. Sömmerskan:

Fredagen den 27:e mars ca kl. 08.00-14.00

Samtliga fastighetsägare är aviserade med brev.

Berört område enligt nedanstående karta:

 

Åtgärdat – GEAB:s fibernät påverkas av strömavbrott i Stockholm

Uppdatering 11:00

Strömavbrottet i Stockholmsområdet är nu åtgärdat och samtliga tjänsteleverantörer är igång igen.

Tisdag 17 mars 10:25

Sedan kl 10 är det strömavbrott på den nod i Stockholm där samtliga tjänsteleverantörer i GEAB’s fibernät är anslutna mot kommunikationsleverantören ViaEuropa.

Det är ännu oklart hur länge detta strömavbrott kommer att pågå. Under tiden jobbar ViaEuropa på att lägga över trafiken via Malmö.

Felet ligger alltså inte i GEAB’s fibernät eller på någon av de redundanta fiberanslutningarna mot Stockholm och Malmö.

Vi återkommer med mer information när vi har.

Vattenfall kommer under vecka 11 att genomföra prov på reservkraften på Gotland

Pressmeddelande 2020-03-09

– Proven sker som ett led i de investeringar som genomförs i syfte att säkerställa elförsörjningen i händelse av framtida avbrott på elöverföringen från fastlandet, säger Per Ljung, Produktionschef Värme Sverige, Vattenfall.

Nätterna mellan den 11-12 mars samt 12-13 mars, klockan 23.00 och 05.00, genomförs prov på reservkraftverken på Gotland. För att det ska vara möjligt att genomföra nödvändiga prov behövs förutsättningar som liknar ett avbrott på elöverföringen från fastlandet. Det innebär att ett begränsat område på Gotland kommer att försörjas med reservkraft under ett antal timmar dessa nätter. Proven genomförs i samverkan med Gotlands Elnät AB som sköter eldistributionen på Gotland och beräknas ske utan påverkan för kunderna i det berörda området. Övriga delar av Gotland berörs inte..

Tidpunkt och område har valts för att så få kunder som möjligt ska påverkas i det fall något problem skulle uppstå i samband med proven.
Området som berörs av proven är norra Gotland. Samtliga socknar och orter belägna norr om en tänkt linje mellan Brissund och Katthammarsvik.

Proven genomförs nattetid för att minimera eventuella problem för berörda kunder. Om något oförutsett skulle inträffa under provperioden kommer en återgång till normala förhållanden att ske snabbast möjligt.

– Vi prioriterar säkerställandet av elförsörjningen på Gotland vid oväntade händelser. Därför tar vi nu initiativet att testa reservkraften på Gotland i ett förebyggande syfte. Proven kräver ett läge som liknar ett avbrott på elöverföringen från fastlandet och vi räknar inte med att elnätkunderna på Gotland ska påverkas. Vi genomför därför proven i nära samverkan med Gotlands Elnät AB för att minimera eventuell påverkan vid oförutsedda problem i samband med proven. Skulle något inträffa under provperioden kommer därför en återgång till normala förhållanden att ske snabbast möjligt, säger Per

För ytterligare information kontakta:

Per Ljung, Produktionschef, Vattenfall Värme Sverige, 070-312 45 45

 

Störningar i Bredbandsnätet är nu åtgärdat.

Uppdaterad information! (20200211 09,57)

 

Problemet är nu avhjälpt

 

Har du Bahnhof som tjänsteleverantör så är det störningar i nätet just nu.

Felet är lokaliserat på fastlandet och Bahnhof och ViaEuropa jobbar nu på att lösa detta

så fort som möjligt.

Det finns just nu ingen beräknad åtgärdstid vi återkommer med mer information när vi fått det.

Har du mer funderingar ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

 

 

Uppdaterad information efter nattens storm

Det  är just nu ca 1400 som är strömlösa runt om på ön.

 

Vi kommer så fort det ljusnar att påbörja arbetet med att få bort träd som fallit över  våra ledningar.

 

Vi tar gärna emot tips från er därute om ni er något träd som rasat över elledningar .

Ring på 020- 28 50 50

 

 

Uppdaterad information om klass 2-varning över Gotland

Just nu råder mycket hårda vindar över ön och en del områden är tyvärr strömlösa just nu.

Vi har personal ute i fält  som kopplar om  i nätet för att begränsa antalet strömlösa så långt det är möjligt.

För vår personals säkerhet kan vi i nuläget inte gå ut i skog o mark för att röja nedfallna träd förrän vinden har avtagit.

Vi kommer nu under natten att bemanna upp med mer personal så att vi så fort vinden avtar o det börjar ljusna kan komma ut till det drabbade områdena och påbörja det arbetet.

 

Vi uppdaterar löpande vår störningssida gå gärna in där för mer information eller vid akuta ärenden ring 020-28 50 50

www.gotlandsenergi.se/kundsevice/stromavbrott