Rekordlågt elpris: Se över ditt elavtal

 

Elpriset har rasat till rekordlåga nivåer och det är nu läge att se över sitt elavtal.

 

Under vintern började elpriset att sjunka i Sverige. Det elpris man menar då är det rörliga elpriset.

– Vi har ett historiskt lågt elpris just nu. Det elpris man pratar om i media är det rörliga elpriset som följer elbörsen där priset kan gå både upp och ner. Priset sätts timme för timme, månad för månad och påverkas främst av tillgång och efterfrågan men också av väder, vind och vattentillgång i våra magasin och som vi i branschen kallar ”hydrologisk balans”, säger Johan Sjöndin, elhandelsansvarig Gotlands Elförsäljning AB.

 

Vad beror då det rekordlåga elpriset på?

– Vintern har varit varm i hela Europa och vi har också mycket vatten i våra magasin i Norden. Vi har idag ett överskott med ca 20 TWh (terrawattimmar). Detta motsvarar ungefär Gotlands hela årsförbrukning under de senaste 20 åren, säger Johan Sjöndin.

 

Hur ska man då tänka om man vill teckna om sitt avtal?

– Just nu är det rörliga elpriset rekordlågt, men det kommer inte vara så för evigt. En rekommendation kan vara att man tecknar sig för ett rörligt avtal just nu men att man under hösten/vintern tittar över det en gång till och eventuellt låser sitt pris på längre sikt. Anledningen är att det låga priset kan ändras snabbt, får vi en torr och kall sommar kommer priserna stiga igen och om följderna av Covid-19 avtar så återgår vi snart till normala förhållanden igen, avslutar Johan.

 

Se över ditt elavtal under ”Mitt Geab” eller klicka här.

Öppettider i Valborg

Valborg är här och därför har vi lite annorlunda öppettider 🌿 Idag stänger vi kundservice kl 13 och imorgon fredag 1 maj har vi stängt. På måndag är vi tillbaka igen.

Härlig Valborg önskar vi på Gotlands Energi 

 

Uppdaterad information kring strömavbrottet på ön

Just nu har vi inga kända fel hos Geab och alla har fått tillbaka strömmen på ön. Är du fortfarande strömlös ber vi dig att först kolla dina huvudsäkringar och jordfelsbrytare. Skulle du fortfarande efter denna kontroll ha problem ber vi dig ringa oss på 020- 28 50 50.

Strömlöst på hela Gotland

Justn nu är det strömlöst på hela ön. Felsökning pågår. Vi beräknar att alla ska ha fått strömmen tillbaka inom 1,5 timme

Felet beror på att vi har problem med förbindelsenlänken till fastlandet.

För mer information gå gärna in på vår störningsinformation på vår hemsida www.gotlandsenergi.se/kundservice/stromavbrott

 

GEAB stöttar småföretag i Coronakrisen

Gotland består av 4500 aktiva företag, varav den absoluta merparten är enmansföretag eller små företag med 0–2 anställda. Det är företag som hittills inte träffas av de stödåtgärder som presenterats men som har det otroligt tufft just nu. I ett läge där varje utgift får räknas vill GEAB hjälpa till med en energilättnad för de som nu har svårt att klara likviditeten. Totalt avsätter GEAB 300.000:- för att hjälpa dessa företag. Dessa mindre företag uppmanas att ansöka om energilättnader om maximalt 3000 kronor per företag.

– Vi är hela Gotlands energibolag och när vi ser det som drabbar Gotland vill vi hjälpa till. Vi har fört diskussioner med näringslivsorganisationer för att förstå hur vi bäst kan vara med och bidra. Vi vet att behovet är oändligt men hoppas att detta kan vara ett sätt för de minsta företagen att få ny energi i kampen för överlevnad och fortsätta bidra till ett starkt Gotland, säger Oskar Lindehejd, marknadschef på GEAB.

-I ett läge där vi varje dag möter medlemmar som kämpar med sin likviditet så betyder alla bidrag väldigt mycket. Att GEAB tillskjuter 300.000:- till våra organisationer som direkt går vidare till medlemmarna tror vi betyder väldigt mycket för de som behöver det mest, säger Frida Ganshed, verksamhetsledare Gotlands Förenade Besöksnäring, som representerar en av dessa organisationer.

-Det här är ett initiativ för hela Gotland och vi är glada att kunna samarbeta med de lokala näringslivsorganisationerna för att kunna nå ut, avslutar Oskar Lindehejd.

Kriterier

  • GEAB-kund (elhandelskund och/eller fjärrvärmekund)
  • Företaget är ett mindre företag och ingår inte i en företagsgrupp eller koncernstruktur
  • Det är näringslivsorganisationerna som tar emot ansökningarna och har fri prövningsrätt att bedöma vilka som uppfyller kriterierna.

Obs! Ansökningstiden har gått ut. 

 

Näringslivsorganisationerna är: Visby Centrum, Tillväxt Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring.

 

För mer info:

Frida Ganshed, Verksamhetsledare Gotlands Förenade Besöksnäring, 073-752 66 65

Oskar Lindehejd, Marknadschef GEAB, 0498-28 52 91

 

Information angående Coronaviruset – Covid 19.

Så kontaktar du oss

Vi på GEAB följer utvecklingen noggrant och tillämpar myndigheternas rekommendationer. GEAB sätter alltid säkerheten främst – både för våra medarbetare och för våra kunder. Därför tar vi tillsvidare inte emot kundbesök på vårt kontor i Visby utan hänvisar till vår lokala kundservice på telefon 0498-28 50 20 som har öppet 08,30 – 17,00 alla vardagar. Du kan också maila oss på kundtjanst@geab.vattenfall.se .

Hembesök

Om du väntar hembesök från oss så kan du känna dig trygg i att våra tekniker både är friska och symptomfria. Skulle du själv känna symptom så ber vi dig avboka besöker så hittar vi en ny tid eller annan lösning om ärendet är mer akut. Kom ihåg att uppdatera ditt telefonnummer på https://mittgeab.gotlandsenergi.se/mittgeab/ .

Säker elförsörjning

Följderna av coronaviruset har redan fått påverkningar på vårt gotländska samhälle. Det skapa oro och många frågor. Vi vill att du ska känna dig trygg i att energiförsörjningen inte påverkas av den uppkomna situationen. Vi har förberett olika scenarios och är väl förberedda.

 

Kontakta GEAB

Växel och reception

Öppettider:

·         maj: måndag–torsdag 8–17, fredagar 8–16, lunchstängt 12–13

·         1 juni–30 september: måndag–fredag 8-16, lunchstängt 12–13

·         1 oktober–30 april: måndag–fredag 8–17, lunchstängt 12–13

 

Fjärrvärmen avstängd 27/3 i kv Sömmerskan, Visby

På grund av installationsarbeten är fjärrvärmen avstängd i kv. Sömmerskan:

Fredagen den 27:e mars ca kl. 08.00-14.00

Samtliga fastighetsägare är aviserade med brev.

Berört område enligt nedanstående karta:

 

Tillfällig omledning av gång- och cykelväg på Skräddaren & Sömmerskan i Visby

Schaktarbeten för att dra fram el, fiber och fjärrvärme till det kommande villaområdet Brodösen på Terra Nova i Visby påbörjas på måndag 23 mars och pågår till den 24 april.

Under arbetet kommer den befintliga gång- och cykelvägen att vara avstängd (rödmarkerat i nedanstående kartskiss).

Cyklister och fotgängare hänvisas till en alternativ väg enligt grönmarkerat på nedanstående kartskiss.

Avstängningen och den tillfälliga omledningen är tydligt markerade med skyltar.

Vattenfall kommer under vecka 11 att genomföra prov på reservkraften på Gotland

Pressmeddelande 2020-03-09

– Proven sker som ett led i de investeringar som genomförs i syfte att säkerställa elförsörjningen i händelse av framtida avbrott på elöverföringen från fastlandet, säger Per Ljung, Produktionschef Värme Sverige, Vattenfall.

Nätterna mellan den 11-12 mars samt 12-13 mars, klockan 23.00 och 05.00, genomförs prov på reservkraftverken på Gotland. För att det ska vara möjligt att genomföra nödvändiga prov behövs förutsättningar som liknar ett avbrott på elöverföringen från fastlandet. Det innebär att ett begränsat område på Gotland kommer att försörjas med reservkraft under ett antal timmar dessa nätter. Proven genomförs i samverkan med Gotlands Elnät AB som sköter eldistributionen på Gotland och beräknas ske utan påverkan för kunderna i det berörda området. Övriga delar av Gotland berörs inte..

Tidpunkt och område har valts för att så få kunder som möjligt ska påverkas i det fall något problem skulle uppstå i samband med proven.
Området som berörs av proven är norra Gotland. Samtliga socknar och orter belägna norr om en tänkt linje mellan Brissund och Katthammarsvik.

Proven genomförs nattetid för att minimera eventuella problem för berörda kunder. Om något oförutsett skulle inträffa under provperioden kommer en återgång till normala förhållanden att ske snabbast möjligt.

– Vi prioriterar säkerställandet av elförsörjningen på Gotland vid oväntade händelser. Därför tar vi nu initiativet att testa reservkraften på Gotland i ett förebyggande syfte. Proven kräver ett läge som liknar ett avbrott på elöverföringen från fastlandet och vi räknar inte med att elnätkunderna på Gotland ska påverkas. Vi genomför därför proven i nära samverkan med Gotlands Elnät AB för att minimera eventuell påverkan vid oförutsedda problem i samband med proven. Skulle något inträffa under provperioden kommer därför en återgång till normala förhållanden att ske snabbast möjligt, säger Per

För ytterligare information kontakta:

Per Ljung, Produktionschef, Vattenfall Värme Sverige, 070-312 45 45

 

Viktig information om fakturor till GEAB

From 15 mars 2020 genomför vi en strukturförändring inom GEAB-koncernen. I korthet innebär det att all fakturahantering kommer hanteras inom Vattenfall vilket ställer nya krav på våra leverantörer:

  • Ny fakturaadress samt ny obligatorisk märkning på fakturor
  • Fakturor mottages endast via fysiskt brev eller elektroniskt via EDI, ej via e-post.

Vi ber er med anledning av detta uppdatera era kundregister så att ni fakturerar till rätt bolagsnamn och kompletterar med korrekt märkning. I samband med detta uppmanar vi er också att säkerställa att ni har rätt referens på fakturorna.

Mer information om märkning samt elektronisk fakturahantering.