Uppgraderingen av Gotlandslänkens kontrollanläggning slutförs 3-7 december

Gotlandslänkens kontrollanläggning har byggts om och nu är projektet i sin slutfas. Vid besiktningarna identifierades att ett antal systemuppdateringar och tester behöver utföras. Systemuppdateringarna har inte varit möjliga att genomföra i ett tidigare skede, utan är en del av leverantörens garantiåtagande efter de besiktningar som genomförts.

Arbetet är inplanerat 3-7 december och behöver utföras innan utetemperaturen sjunker och elanvändningen på ön ökar ytterligare. Arbetet innebär bland annat att slutgiltiga systemprov kommer genomföras för att finjustera tekniken i den högteknologiska anläggningen. Under dessa dagar finns en förhöjd risk för elavbrott eftersom arbetet utförs med endast en Gotlandskabel i drift åt gången. Vi står väl rustade med hög tillgänglighet på reservkraft och bemanning för att snabbt kunna agera vid en eventuell driftstörning.

Vi är medvetna om att tidigare elavbrott har prövat tålamodet hos dig som kund, men det är viktigt att vi får möjlighet att genomföra dessa garantiåtgärder och därmed slutföra uppgraderingen av kontrollanläggningen.

Med den nya kontrollanläggningen erhålls ett mycket robust, säkert och modernt system, vilket gör Gotlandslänken rustad för ytterligare 20-25 års drift med mycket hög driftsäkerhet och god elförsörjning.

Om du har frågor kring den här informationen så är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Med vänliga hälsningar

Kalle Blomberg, Elnätschef GEAB

Här finns information om planerade och pågående strömavbrott

Här finns aktuell information om planerade och pågående strömavbrott

Vi vill veta vad våra kunder tycker om oss

Just nu genomför vi den årliga kundundersökningen. Under Oktober och November månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående GEAB. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

 

Kundernas elnätsavgifter går tillbaka till Gotlands elnät

Pressmeddelande från GEAB

 

GEAB bemöter kritiken:

Kundernas elnätsavgifter går tillbaka till Gotlands elnät

– Gotlands Elnät AB har en långsiktig plan för att underhålla och uppgradera elnätet. De senaste tretton åren har alla intäkter från kundernas elnätsavgifter gått till att göra nödvändiga investeringar, säger Annika Viklund, styrelseordförande för Gotlands Elnät AB.

Sedan år 2000 har Gotlands Elnät AB genomfört underhållsarbete för motsvarande 500 miljoner kronor, där stolpar, ledningar och teknisk utrustning förnyats och skogligt underhåll genomförts. Under de senaste tre åren har dessutom underhållsplanen förstärkts med 20 miljoner kronor årligen för att möta ett ökat underhållsbehov i elnätet. Därmed har bolaget upprätthållit en hög underhålls- och investeringstakt.

Under samma period har bolaget investerat drygt 1,8 miljarder kronor i kapacitetshöjande och avbrottsförebyggande åtgärder för att möta kraven och förväntningarna på tillförlitliga elleveranser. Under 2018-2020 fortsätter bolaget med samma investeringstakt för att uppgradera det gotländska elnätet. Bolagets ägare har ett långsiktigt perspektiv och är angelägna om att det håller en hög kvalitet.

̶ I media har det lyfts fram att elnätet på Gotland skulle vara undermåligt. Jag delar inte uppfattningen att det är eftersatt underhåll, däremot har hårda väderförhållanden en stor påverkan på elleveransen vilket gör att vi fortsatt behöver hålla en hög underhålls- och investeringstakt. Sedan 2005 har varje krona som kunderna betalat i elnätsavgifter återförts till elnätet i form av investeringar, säger Annika Viklund, styrelseordförande Gotlands Elnät AB.

Under perioden 2018 till 2020 genomförs totalt 130 planerade projekt. Utöver det genomförs cirka 250 anslutningar per år av nya kunder till elnätet. Projekten omfattar allt från vädersäkringsåtgärder, där bolaget gräver ned markkablar och isolerar luftledningar, till modernisering med ny teknisk utrustning och förstärkningar av elnätet. Vattenfall går dessutom in med ytterligare 350 miljoner kronor i ombyggnationen av kontrollstationen för Gotlandslänken och säkrar därmed elförsörjningen till Gotland under de närmaste 25 åren.

̶ I takt med att förnybar energiproduktion som sol- och vindkraft ökar, krävs att vi fortsätter att utveckla elnätet för framtiden Ett elnät blir aldrig färdigt utan måste hela tiden underhållas och givetvis är det viktigt att vid behov omvärdera underhållsplaner allt eftersom, säger Annika Viklund.

Fortsatt stora investeringar i Gotlands elnät

Resultatet kommer att bli ett ännu stabilare elnät med högre driftsäkerhet, en bättre leveranskvalitet och framförallt minskad risk för strömavbrott.

Tester av Gotlandslänken medför förhöjd avbrottsrisk nästa vecka

Pressmeddelande från GEAB

Systemtester av Gotlandslänken medför förhöjd avbrottsrisk under nästa vecka (38)

Arbetet med byte av kontrollanläggningen till Gotlandslänken har löpt på enligt tidplan och går nu in i slutfasen med en veckas testperiod. Lördagen den 15 september kommer den andra Gotlandskabeln med ny kontrollutrustning att tas i drift och med det är också ombyggnationsarbetena slutförda. En omfattande ombyggnation som resulterat i att Gotlandslänken står rustad för ytterligare 20‐25 års drift med mycket hög driftsäkerhet.

– Under nästa vecka (v.38) kommer vi att genomföra ett antal tester på den nya anläggningen för att upptäcka eventuella brister som trots omfattande tester på fabrik ändå kan finnas kvar. Anläggningen har testats i cirka ett år på fabrik innan montaget påbörjades i anläggningen, säger Jan Karlsson, VD GEAB.

Under vecka 38 kommer ett antal systemprov att genomföras och därmed finns det en förhöjd risk för avbrott. De mest kritiska proven kommer att genomföras den 17:e och 18:e september, men prover genomförs även 19-21 september.

Förberedelserna för att undvika strömavbrott under testperioden är omfattande. Framförallt är tillgängligheten på reservkraft mycket hög under veckan. Bemanningen är också förstärkt på samtliga områden för att kunna agera snabbt. Utöver detta står dessutom beredskapsteam redo att när som helst under dygnet gå in i arbete.

– Nu ber vi våra kunder om lite mer tålamod under ombyggnationens slutfas. Vi har full förståelse för att strömavbrotten under ombyggnationen skapat stor olägenhet för våra kunder och vi är uppriktigt ledsna för detta, men bytet av kontrollanläggningen har varit helt nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön, säger Jan Karlsson.

Den nya kontrollstationen – en unik anläggning i världsklass

Med den nya kontrollanläggningen erhålls en avsevärt förbättrad övervakning och snabbare felsökning vid fel på utrustningen. Gotlandskablarna kommer att kunna startas upp med fjärrfunktionalitet, vilket kortar ned avbrottstiden vid fel på kablarna betydligt. Kontrollanläggningen är den mest moderna som finns tillgänglig på världsmarknaden, och när den nya anläggningen är färdigställd är dessutom Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Frågor och svar om ombyggnationen av kontrollanläggning för Gotlandslänken

Vi har samlat frågor och svar som rör ombyggnationen av kontrollanläggningen för Gotlandslänken på denna sida – titta gärna in!

Vi bjuder in till dialog!

På fredag den 7:e september kl. 14-16 finns representanter från GEAB, Gotlands Energi och Vattenfall på plats för att svara på frågor med anledning av de senaste tidens strömavbrott. Passa på att få svar på

dina frågor. Plats: Parkeringen framför GEAB, Västra Törnekvior 4. Ingen anmälan krävs. Vi bjuder på fika.

Fortsatt risk för elavbrott när Gotlandslänkens hjärta moderniseras

I samband med bytet av kontrollanläggning för Gotlandslänken har Gotland drabbats av återkommande strömavbrott. Bytet av kontrollanläggningen är nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön.

Ett omfattande moderniseringsarbete pågår just nu av Gotlandslänken där Vattenfall Eldistribution byter kontrollanläggning till likströmskablarna, belägna mellan Västervik på fastlandet och Ygne på Gotland. Bytet beräknas fortsätta i två veckor och under den tiden råder en förhöjd risk för strömavbrott.
Kontrollanläggningen är Gotlandslänkens ”hjärta” och säkerställer att överföringen av el fungerar driftsäkert och att rätt mängd el överförs mellan fastlandet och ön. Den befintliga kontrollanläggningen från mitten av 1980‐talet börjar nå sin tekniska livslängd och riskerar därmed att orsaka störningar framöver. För att säkerställa den fortsatta elöverföringen behöver kontrollanläggningen uppdateras med modern teknik.
Genom investeringarna, som totalt sett omfattar cirka 350 miljoner kronor är Gotlandslänken rustad för ytterligare 20‐25 års drift.

̶ Den nya kontrollanläggningen är nödvändig för att trygga elförsörjningen till Gotland.
Ombyggnationen bidrar till ett stabilare elnät och gör det möjligt att producera mer
lokal energi på Gotland i framtiden, säger Jan Karlsson, VD GEAB.
Det operativa arbetet påbörjades i mitten av juli och kommer att pågå till slutet av
september, en period då elförbrukningen är förhållandevis låg vilket är nödvändigt för
projektets genomförande. De störningar som har uppstått i elförsörjningen på Gotland
har orsakats av det pågående arbetet och risken för störningar är inte över.

̶ Vi har stor förståelse för att de elavbrott som har uppstått skapat irritation och frustration för boende och verksamma på Gotland, men i slutändan kommer den nya kontrollanläggningen bidra till att säkra den framtida elförsörjningen till ön, säger Jan Karlsson.
När den nya kontrollanläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare
väder och ökad elanvändning.

Viktigt arbete medför förhöjd risk för strömavbrott

På grund av arbete med kontrollutrustning i Ygne kommer en av gotlandskablarna, från den 14/8 och en månad framåt, vara urkopplade -en i taget, för att möjliggöra montage av den nya kontrollanläggningen. Detta innebär en förhöjd risk för strömavbrott.

Den 1/9 från ca 08 kommer båda kablarna vara urkopplade och då kommer Gotland att förses med el från lokal kraftproduktion (bland annat från vår reservkraft). Under detta dygn är risken för strömavbrott som störst.

Bakgrund:

Vattenfall investerar 200 miljoner i den nyakontrollutrustningen till Gotlandskablarna. Kontrollutrustningen säkerställer att kablarna överför rätt frekvens mellan ön och fastlandet. I samband med arbetet föreligger en ökad risk för totalavbrott på elleveransen till Gotland.

De äldsta delarna av utrustningen är från mitten av 80-talet, så det finns ett stort behov att byta ut den mot ny teknik. När investeringarna i Ygne och Västervik är gjorda kommer Gotlandskablarna vara rustade för flera års drift framöver och bidra till att elleveransen till Gotland blir säkrare.

Anledningen till att arbetet utförs under sommaren beror på att det måste genomföras när energiförbrukningen på Gotland är låg.

Om det blir ett strömavbrott på grund av kablarna är reservkraften normalt uppbyggd och tillbaka på ungefär en timma, men längre avbrott kan tyvärr inte uteslutas.

Vad kan man göra själv för att underlätta ett strömavbrott?

Bra att ha hemma:

• Batterier och batteridriven radio, viktig information sänds i Sveriges Radio P4
• Tändstickor
• Stearinljus/värmeljus
• Nödladdare till mobiler, surfplattor och andra enheter (powerbank).
• Säkringar
• Ficklampa och extra batterier
• Mat som kan ätas kall
• Vatten på flaska

Har du eget elverk/reservkraft?
• om du har tillgång till egen reservkraft är det en god idé att kontrollera att denna fungerar samt se till att det finns bränsle.

Om det blir strömavbrott

Kontrollera innan du ringer GEAB:

✓ Är du helt eller delvis utan el?
✓ Är det en säkring/propp som löst ut?
✓ Har jordfelsbrytaren löst ut?
✓ Har grannarna ström?
Om du har strömavbrott men grannen har ström – Ring felanmälan 020-28 50 50

• Lyssna på Sveriges Radio Gotland P4 (batteridriven eller i bilen)
• Håll dörrarna till kyl och frys stängda. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Är det vinter och kallt är ett alternativ att förvara kyl- och frysvaror utomhus.