Gå på Romateatern till rabatterat pris

Romateatern Lika för lika

Även i år har vi förmånen att kunna erbjuda dig som kund rabatt till årets föreställning vid Romateatern.

Välj mellan två olika tillfällen:
Tisdag 12 juli, kl 20.00
Tisdag 19 juli, kl 20.00

Pris 295 kr (ord. pris 350 kr)

Bokningen är bindande och görs via Kundservice på 0498-28 50 20, ha gärna ditt kundnummer redo när du ringer (finns på fakturan).

Biljetterna hämtas vid teatern från kl 18.00 respektive dag. Antalet biljetter är begränsat och först till kvarn gäller. Kostnaden debiteras på elfakturan. Läs mer om föreställningen på www.romateatern.se

Vi bjöd på energi på Kvartersligan

Tänk vilken energi man kan få av en ballong! …och glada barn och nöjda föräldrar som ser att GEAB är det gotländska energibolaget som får var dag att fungera för dem, även där och då.

Vi blåste upp ballonger till barnen och bjöd på hejarklappor till alla som ville hjälpa till att sprida energi.

Vi avbryter samråd och koncessionsprövning

Gotlands Elnät AB (GEAB) har under 2015 genomfört samråd inför koncessionsprövning av en ny kraftledning mellan en ny station i Stenkumla och Näs på södra Gotland. Avsikten var att utöka elnätet för att klara ytterligare anslutning av elproduktion. Till följd av att utbyggnaden av Svenska Kraftnäts likströmsförbindelse mellan Gotland och fastlandet ändrat inriktning har projektets förutsättningar ändrats. Svenska Kraftnät planerar nu för en växelströmsförbindelse och möjlighet att koppla ihop GEABs befintliga nät och nuvarande förbindelser till fastlandet till ett system. Eftersom det inte finns behov av ytterligare en ledning till södra Gotland, avbryts pågående samrådsprocess gällande en ny kraftledning.

Den nu föreslagna lösningen från Svenska Kraftnät innebär en mer flexibel lösning för anslutning av nya produktionskällor som vindkraft, solkraft eller annan produktion. GEAB kommer i framtiden ha större möjlighet att nyttja och förstärka befintligt nät för att ansluta ny produktion.

Gotlands Elnät AB tackar för engagemanget från berörda fastighetsägare m fl och framförda synpunkter under samrådet.

 

Vi storsatsar för att minska strömavbrotten

Vi har länge vetat att elnätet inte är i det skick vi vill ha, vilket lett till att vi inte har kunnat leverera den kvalitet vi önskar.  Krafttag och bra samarbete ska lösa framtiden för både GEAB och elkunderna.

Björn Axelsson, nätchef på GEAB berättar att de nyckeltal, som man mäter företagets effektivisering samt hur företaget mår, har legat i underkant ganska länge och företaget har inte  haft den lönsamhet det borde ha.

Under många år har det enbart gjorts underhållsarbete och nätet har successivt blivit sämre och sämre.

– Jämför det med en gammal ”folkabuss”. Vi har skruvat och lagat lite här och där, och den har rullat och gått, men inte förbättras, förklarar han

Därför bestämde ledningen att ta nya krafttag.  Och nu gör vi det – på riktigt!

Investerings- och underhållsbudgeten har höjts rejält både för att kunna förnya och förbättra.

Till en början satsas det på två saker.

Det ena är att röja upp för att få väl underhållna kraftledningsgator. Det arbetet har varit eftersatt vilket leder till många onödiga avbrott.

Det andra är att gräva ner de värst utsatta luftledningarna. Det är drygt 20 mil hög- och lågspänningskabel som ska ner i marken under 2016. Allt för att säkerställa bra kvalitet.

GEAB är en organisation under förändring. En tuff resa från det som varit till slutmålet och det kräver hårt jobb och bra samarbete.

Björn Axelsson fortsätter att förklara.

Redan nu märks det att vi är i fas. Vi lägger pengarna på det vi ska och vi ser att trenden har vänt!

GEAB mäter antal avbrott per kund och år och det kallas SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index). Den siffran har legat under gränsen länge, men under andra halvan av 2015 såg vi en förändring och  kurvan stabiliserades.
Nu under januari till mars i år har vi sett en kraftig förbättring, och det är ändå de traditionellt tre mest avbrottsdrabbade månaderna, förklarar Björn Axelsson. Fortsätter det så här överträffar vi vårt mål med råge.

– Det är jättekul när kunderna hör av sig med positiv respons, vi ser att resultatet förbättras och vi levererar med bättre kvalitet avslutar Björn Axelsson.