Viktig information för dig som har Kivra

GEAB har bytt utskriftsleverantör av våra fakturor. I denna övergång så uppstod ett problem.

Vissa kunder som idag har e- faktura har inte kommit med i övergången vilket innebär att vid denna fakturering kommer vissa kunder

att få fakturan via Kivra eller på papper.

Vi nästa fakturering kommer detta problem vara åtgärdat och ni kommer då att få er faktura i de kanaler som ni har valt.

Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas det inte har ställt till för mycket problem.

Vid frågor ring vår kundservice på 0498-28 50 20.

 

 

 

GEAB ansluter sig till den digitala brevlådan Kivra

Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot och hantera posten från oss digitalt, därför har vi anslutit oss till Kivra.

Med Kivra slipper du papper och får istället posten från företag du är kund hos och myndigheter digitalt.

Skaffa Kivra gratis!

Över 3 miljoner svenskar får idag sin post i Kivra. Det är gratis, smidigt, säkert och dessutom riktigt bra för miljön!

Ladda ner appen eller gå till www.kivra.com för att skaffa Kivra gratis med Mobilt BankID.

 

Använder du redan Kivra?

Bra! Då kommer du att få en e-postavisering när du får brev från oss i Kivra. Därför är det viktigt att du redan nu loggar in och kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer.

För tillfället går det inte att anmäla autogiro eller e-faktura

På grund av uppdateringar i systemet går det för närvarande inte att anmäla autogiro eller e-faktura. Vi beräknar att funktionen åter kommer att vara igång inom kort.

Idag stänger Kundservice kl. 16

Idag fredag 6/12 stänger Kundservice klockan 16.

Skicka gärna ett mail med ditt ärende eller välkommen åter på måndag.

Kontakt med Kundservice

Ny energiskatt från 1/1 2020

Den nya energiskatten blir 35,3 öre/kWh, alltså en höjning med 1,8% från 1/1 2020.

 

Skatten betalas via elnätsfakturan

Från och med 2018 betalar du som konsument energiskatten genom din elnätsfaktura. Före 2018 betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Energiskatten är en fast kostnad per kWh el du har använt. Det är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader som det är för moms eller inkomstskatt. Om du använder mindre el kommer dina kostnader för energiskatt att minska, även om till exempel dina elnätsavgifter skulle öka. Regeringen fastställer före november månads utgång den nya energiskatten som ska tas ut för påföljande kalenderår.

Fjärrvärmepriser 2020

GEAB:s policy är att fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ samt vara stabilt över tid utan kraftiga svängningar. Fjärrvärmepriset har varit oförändrat under flera år men behöver nu justeras.

Justering av standardprislista

Standardprislistan erbjuds till alla kunder i samtliga nät och har två kategorier:

 • Anläggningar med en årlig energianvändning upp till 50 MWh fjärrvärme
  • Energiavgiften höjs med 1,75% till 975 kr/MWh
  • Den årliga avgiften är oförändrad, 315 kr/år
 • Anläggningar med en årlig energianvändning över 50 MWh fjärrvärme
  • Energiavgiften höjs med 1,75% till 910 kr/MWh
  • Flödesavgiften är oförändrad, 7 kr/MWh/grad C

Alla priser är inklusive moms och gäller från 1 januari 2020.

Läs mer om GEAB:s prispolicy och allmänna avtalsvillkor för konsumenter samt allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Rätt till förhandling, medling och uppsägning av fjärrvärme

Alla kunder har enligt fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) rätt att förhandla, ansöka om medling och säga upp sitt avtal om vi som fjärrvärmeleverantör ändrar villkoren i vårt avtal. Du har rätt att begära förhandling senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om nytt pris. Leder en förhandling inte till överenskommelse kan du ansöka om medling alternativ säga upp avtalet inom tre veckor från det att förhandlingen avslutats. Vill du istället säga upp avtalet direkt ska det göras senast två månader efter det att du tagit del av det nya priset.

Alla förhandlingar sker med utgångspunkt från GEAB:s prispolicy om likabehandling, det vill säga samma pris gäller för alla kunder inom en kundkategori och nät. Vi kan inte ge en kund ett pris medan andra kunder inom samma kategori får ett annat pris. Inom våra fjärrvärmeområden där vi är dominerande aktör måste vi också hålla oss till konkurrenslagstiftningens diskrimineringsförbud som säger att konkurrerande kunder ska behandlas lika.

Du har som kund alltid rätt att säga upp ditt avtal med tre månaders varsel. Du skickar i så fall en skriftlig undertecknad uppsägning till GEAB.

Har du frågor eller vill veta mer om fjärrvärmelagen finns den på riksdagen.se.

Prisdialogen

GEAB har beviljats medlemskap i Prisdialogen, ett branschsamarbete som främjar samarbete mellan kunder och fjärrvärmebolag för att kunder ska få större insyn i fjärrvärmen och dess prissättning genom årligen återkommande samrådsmöten. Läs mer på prisdialogen.se.

Vid 2019 års samrådsmöten kommunicerades utöver prisjusteringen för 2020 följande bedömning av hur vår standardprislista kommer att utvecklas de kommande åren:

 • Prisjustering 2020: 1,75%
 • Prognos*
  • 2021: 1,75 %
  • 2022: 1,75%
  • Årlig förändring efter 2020: 2,0%

*Notera att prognosen kan komma att ändras.

Inbjudan till nästa års informations- och samrådsmöten enligt Prisdialogens modell skickas till våra kunder under våren 2020 – välkommen att vara med!