Se Endre på söndag i ICA Maxi Arena 

Endre IF vs IK Sirus FBC på söndag i ICA Maxi Arena.
GEAB är matchvärd och vi bjuder på entrén till de 200 som först bokar platser med kampanjekoden ”GEAB”. (om du bokar flera biljetter måste koden anges under varje namn.)
www.biljettkiosken.se

Foto: Magnus C Lydahl/EndreFoto: Magnus C Lydahl

 

Vi besiktar elnätet med helikopter

Tisdag 22/1. Sista dagen! Idag flyger vi de lite lägre 10 kv elledningarna i områdena runt Havdhem och Burgsvik. 

Vi flyger högre än under de årliga besiktningarna. Har du frågor eller vill lämna information ring 020-285050.

Vi besiktar från helikopter för att snabbt få vetskap om träd nära våra högspänningsledningar efter stormen Alfrida. Vi flyger högre än under de årliga besiktningarna.

Vi ber er som har djur i närheten av våra högspänningsledningar att om möjligt flytta dem till en annan hage om ni tror att de blir skrämda.

Har du frågor eller vill lämna information ring 020-285050.

 

 

Energiskatt från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kWh exklusive moms. Det motsvarar ca 320 kr/år för en villaägare med en elanvändning på 20.000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det ca 50 kr/år eftersom elanvändningen är lägre.
En nyhet från 1 januari 2018 var att redovisningen för energiskatten flyttades från elavtalet till elnätsavtalet, vilket kan göra att elnätsavtalet ser dyrare ut om man bara jämför totalsummorna mellan åren.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019
43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige

31,38 öre/kWh (25,1 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Kommuner med reducerad energiskatt
Hushållskunder i följande kommuner och län har reducerad energiskatt: Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. I Västernorrlands län har Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun lägre skatt. Samma gäller för Gävleborgs län – Ljusdals kommun, Värmlands län – Torsby kommun och i Dalarnas län – Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun.

GEAB får Väl Godkänt av nöjda kunder

Vi på GEAB fick Väl Godkänt i Kundnöjdhet!  

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 60-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

Information om utförda garantiarbeten i Vattenfalls anläggning i Ygne

Vattenfall Eldistribution har nu avslutat de planerade garantiarbetena i kontrollstationen i Ygne.

Gotlands Elnät förlänger möjligheten att installera mikroproduktion på Gotland

Gotlands Elnät AB har beslutat att förlänga möjligheten att ansluta mikroproduktion på ön till och med 2019-12-31. Det innebär att tiden för anslutning förlängs med ytterligare ett år.

Det finns ett stort intresse från våra kunder att bli mikroproducenter och skapa mer förnybar elproduktion på Gotland. Under 2018 beräknas 1,7 MW mikroproduktion anslutas till Gotlands elnät och vid årsskiftet kommer den totalt installerade mikroproduktionen att uppgå till 5,6 MW.

̶ Med den anslutningstakt vi har av mikroproduktion till det gotländska elnätet känner vi oss trygga med att vi kan förlänga möjligheten att ansluta mikroproduktion under hela 2019, säger Kalle Blomberg, elnätschef, GEAB.

Vid årsskiftet beräknas Gotlands elnät ha 540 anläggningar, huvudsakligen solcellsinstallationer, anslutna till elnätet. Det innebär en ökning med 150 stycken sedan förra året.

̶ Vi ser att det finns en ökad efterfrågan kring att ansluta mikroproduktion och det känns positivt att nu kunna erbjuda denna möjlighet. Vår ambition är att de gotländska kunderna ska ha en god och stabil elleverans och dessutom ha möjlighet att ansluta mikroproduktion, säger Kalle Blomberg.

Inbjudan till våra fjärrvärmekunder

Är du fjärrvärmekund hos GEAB? Då är du varmt välkommen på informationsträff om fjärrvärmen där vi berättar om vår gotländska fjärrvärme, vad som är bra att känna till och såklart vill höra dina frågor om och synpunkter på vad vi gör.

Var? GEAB:s kontor, Västra Törneqvior 4, Visby

När? kl 17.30-19.00

11 december: fokus på fjärrvärme i villor och lägenheter

12 december: fokus på fjärrvärme i större fastigheter

Vi bjuder på lussefika. Anmäl dig på 0498-28 50 20 eller kundtjanst@geab.vattenfall.se

AGENDA

  • GEAB:s fjärrvärme
  • Miljö
  • Priser
  • Fjärrvärmecentralen
  • Studiebesök på fjärrvärmeverket för den som vill (kl 19)

VÄLKOMMEN! 

Har du fått ett vykort står det fel telefonnummer där – det ska vara 0498-28 50 20 för anmälan och inget annat!

Uppgraderingen av Gotlandslänkens kontrollanläggning slutförs 3-7 december

Gotlandslänkens kontrollanläggning har byggts om och nu är projektet i sin slutfas. Vid besiktningarna identifierades att ett antal systemuppdateringar och tester behöver utföras. Systemuppdateringarna har inte varit möjliga att genomföra i ett tidigare skede, utan är en del av leverantörens garantiåtagande efter de besiktningar som genomförts.

Arbetet är inplanerat 3-7 december och behöver utföras innan utetemperaturen sjunker och elanvändningen på ön ökar ytterligare. Arbetet innebär bland annat att slutgiltiga systemprov kommer genomföras för att finjustera tekniken i den högteknologiska anläggningen. Under dessa dagar finns en förhöjd risk för elavbrott eftersom arbetet utförs med endast en Gotlandskabel i drift åt gången. Vi står väl rustade med hög tillgänglighet på reservkraft och bemanning för att snabbt kunna agera vid en eventuell driftstörning.

Vi är medvetna om att tidigare elavbrott har prövat tålamodet hos dig som kund, men det är viktigt att vi får möjlighet att genomföra dessa garantiåtgärder och därmed slutföra uppgraderingen av kontrollanläggningen.

Med den nya kontrollanläggningen erhålls ett mycket robust, säkert och modernt system, vilket gör Gotlandslänken rustad för ytterligare 20-25 års drift med mycket hög driftsäkerhet och god elförsörjning.

Om du har frågor kring den här informationen så är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Med vänliga hälsningar

Kalle Blomberg, Elnätschef GEAB

Vi vill veta vad våra kunder tycker om oss

Just nu genomför vi den årliga kundundersökningen. Under Oktober och November månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående GEAB. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.