Boka biljetter till Romateatern till rabatterat pris

Se sommarens föreställning på Romateatern den 10 juli för 349:- (ord. pris 425:-) per biljett. Ring och boka dina biljetter på telefon: 0498-28 50 20 vardagar kl 8:30-16:00.

Bokningen (som är bindande) görs endast på 0498-28 50 20. Biljetterna är numrerade och antalet är begränsat. De hämtas ut från kl 18 den 10/7 i GEAB:s tält vid Roma­teatern. Föreställningen börjar kl 19:30. Avgiften debiteras på elfakturan.

 

Söker du nytt jobb?

Just nu står vi inför stora förändringar där vårt mål bland annat är att våra kunder ska kunna nyttja fossilfri energi inom en generation.

Därför har vi börjat rusta inför framtiden och söker nu flera medarbetare som vill vara med och utvecklas med oss som företag och samtidigt ta ansvar för ett hållbart Gotland.

Vill du vara med?

 

Samrådsmöte – nästa steg i Prisdialogen

 

 

 

 

Prisdialogen är en branschgemensam modell för prövning av prisändringar och syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

GEAB har inlett arbetet för att ansöka om medlemskap med att bjuda in alla kunder till ett informationsmöte, som hölls den 14 maj. Missade du det kan du titta igenom presentationen från mötet.

Nästa steg är ett samrådsmöte, som kommer att hållas den 10 juni kl 14-15.30 på GEAB:s kontor på Västra Törnekvior 4 i Visby.

AGENDA

  • Prisändringsmodell, presentation och diskussion
  • Prisändring 2020
  • Prognos för prisändring 2021-2022 och horisonten

Vill du vara med? Anmäl dig till kundtjanst@geab.vattenfall.se eller ring 0498-28 50 20.

Vi bjuder på fika.

VÄLKOMMEN!

Mer information om Prisdialogen finns på deras websida.

 

 

Arbetet i kontrollanläggningen för Gotlandslänken i Ygne är färdigt. En dag fortare än beräknat.

Sedan natten till måndag har Vattenfall Eldistribution utfört garantiarbeten och olika systemtester i sin kontrollanläggning för Gotlandslänken i Ygne som förser Gotland med el från fastlandet.

– Arbetet har gått något fortare än planerat och avlöpt utan avbrott i elleveransen till våra kunder. De arbetsmoment som bedömdes ha en förhöjd risk för avbrott avslutades under nattens arbete, dvs en dag tidigare än beräknat, säger Kalle Blomberg Elnät på GEAB.

Gotlandslänkens hjärta

Kontrollanläggningen är Gotlandslänkens ”hjärta” och säkerställer att överföringen av el fungerar mellan fastlandet och Gotland.

– Vi är glada att Vattenfall gjort detta omfattande arbete i sin anläggning som är så viktig för oss gotlänningar. De har nu totalt investerat cirka 350 miljoner kronor för att säkerställa en trygg elleverans till Gotland, avslutar Kalle Blomberg.

Logga in på Mitt GEAB med Mobilt BankID

Logga in på Mitt GEAB med Mobilt BankID. På Mitt GEAB hittar du t ex. dina fakturor, statistik över din förbrukning och dina avtal. Du ser även de kontaktuppgifter som vi har till dig, kontrollera gärna att de är aktuella. Det finns även, som tidigare, möjlighet att logga in med ditt kundnummer.

Här loggar du in på Mitt GEAB

Pressmeddelande från Vattenfall

Garantiarbeten i Gotlandslänkens kontrollanläggning utförs nattetid

Efter fjolårets modernisering av Gotlandslänkens kontrollanläggning genomförs återstående garantiarbeten i anläggningen under maj 2019. Arbeten med en förhöjd risk för elavbrott förläggs till vardagsnätter under vecka 21.

Vattenfall Eldistribution avslutade i höstas ombyggnationen av Gotlandslänkens kontrollanläggning i Ygne efter ett mycket omfattande och komplext projekt. Ett modernt system med tekniskt avancerad utrustning har installerats för att Gotlandslänken ska vara rustad för fortsatt hög driftsäkerhet och god elförsörjning till ön.

I de efterföljande garantiarbetena, som inleddes i höstas, återstår åtgärder som genomförs i maj när det blir varmare väder och därmed minskad belastning på elnätet. Det omfattar tester av vissa funktioner i anläggningen samt åtgärder på teknisk utrustning.

Arbetet i kontrollanläggningen kommer att ske både under pågående drift och med urkopplad anläggning då ön drivs på reservkraft. För att minska risken för eventuell påverkan på företag och samhälle kommer vissa moment med förhöjd risk för elavbrott att komprimeras till vecka 21 och utföras under natt / tidig morgon.

Tillsammans med Gotland Elnät AB vidtas förberedelser för att minska risken för störningar i elförsörjningen under perioden. Tillgängligheten på reservkraft är hög och bemanningen är förstärkt för att kunna agera snabbt vid en eventuell driftstörning. Gotlands Elnät har även haft en dialog med företagare på ön om de planerade åtgärderna.

Skarvar elledning med sprängning

Under torsdagen kommer vi att göra reparationsarbete till följd av en nedkörd elledning i Björke/Roma. Vi kommer att skarva elledningarna med sprängskarv, två gånger på förmiddagen och två på eftermiddagen den 25/4. Sprängningen kommer att höras långt men riktningen beror på vindriktningen.

Nu dubblerar vi kapaciteten och redundansen på fiberförbindelsen till Gotland

Efter att ha utvärderat fiberavbrottet i slutet av mars, har sårbarheter identifierats. Vi har därför upphandlat två nya redundanta fiberförbindelser från fastlandet, vilket ska minska riskerna till framtida avbrott, och ge ännu högre tillgänglighet.

Efter en veckas tester tas nu den första nya fiberförbindelsen i drift imorgon torsdag 11/4 mellan klockan 05:00-06:00. Denna skall sedan fungera parallellt med den nuvarande tills den andra nya fiberförbindelsen är redo att tas i drift om ytterligare några veckor. Inkopplingsarbetet ska enligt leverantören inte orsaka några störningar.

Har du frågor om dina fibertjänster och avtal kontakta din tjänsteleverantör, dvs de som du får dina fakturor ifrån.

Fortsatt stöd till solceller

Regeringen har meddelat att stödnivån för installationer av solceller kommer att bli 20 procent från 1/5 och att det totala solcellstödet höjs med 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till fler än tidigare. Totalt kommer stödet till installationer av solceller att uppgå till 736 miljoner kronor i år. Läs mer på Regeringens hemsida

Ny beräkningsmetod för anslutningsavgift för 16-25A

Energimarknadsinspektionen – Ei, har uppdaterat sin fastställda metod – Ei PM 2013:03 version 5 (2019-03-08)
för att beräkna högsta skäliga anslutningsavgift för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16-25 A.

Ei uppdaterar kostnaderna i schablonmetoden varje år. Detta sker genom att kostnaderna indexeras för att på så sätt följa den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning. För 2019 tillämpas indexeringen från och med den 1 april 2019.

GEAB har beslutat att börja tillämpa de justerade avgifterna för nya elanslutningar 16-25 A enligt Ei:s nya fastställda metod från och med den 1 maj 2019.