Ändring av anslutningsavgifter elnät från och med 1 maj

Anslutningsavgifterna för anslutning till elnätet kommer att indexregleras från 2020-05-01.

Ärenden som kommer in innan första maj kommer att offereras med nuvarande schablonpris.

Vid frågor, kontakta oss på nyanslutningen: installation@geab.vattenfall.se eller läs mer på Ansluta fastighet.

MVH

Nyanslutningsgruppen

Fjärrvärmen avstängd i Hemse 2 april

På grund av underhållsarbeten i Hemse är fjärrvärmen avstängd:

Torsdagen den 2 april ca kl. 18:00-22:00 (Gäller samtliga anläggningar i Hemse)

Samtliga kunder är aviserade.

Information angående Coronaviruset – Covid 19.

Så kontaktar du oss

Vi på GEAB följer utvecklingen noggrant och tillämpar myndigheternas rekommendationer. GEAB sätter alltid säkerheten främst – både för våra medarbetare och för våra kunder. Därför tar vi tillsvidare inte emot kundbesök på vårt kontor i Visby utan hänvisar till vår lokala kundservice på telefon 0498-28 50 20 som har öppet 08,30 – 17,00 alla vardagar. Du kan också maila oss på kundtjanst@geab.vattenfall.se .

Hembesök

Om du väntar hembesök från oss så kan du känna dig trygg i att våra tekniker både är friska och symptomfria. Skulle du själv känna symptom så ber vi dig avboka besöker så hittar vi en ny tid eller annan lösning om ärendet är mer akut. Kom ihåg att uppdatera ditt telefonnummer på https://mittgeab.gotlandsenergi.se/mittgeab/ .

Säker elförsörjning

Följderna av coronaviruset har redan fått påverkningar på vårt gotländska samhälle. Det skapa oro och många frågor. Vi vill att du ska känna dig trygg i att energiförsörjningen inte påverkas av den uppkomna situationen. Vi har förberett olika scenarios och är väl förberedda.

 

Kontakta GEAB

Växel och reception

Öppettider:

·         maj: måndag–torsdag 8–17, fredagar 8–16, lunchstängt 12–13

·         1 juni–30 september: måndag–fredag 8-16, lunchstängt 12–13

·         1 oktober–30 april: måndag–fredag 8–17, lunchstängt 12–13

 

Fjärrvärmen avstängd 27/3 i kv Sömmerskan, Visby

På grund av installationsarbeten är fjärrvärmen avstängd i kv. Sömmerskan:

Fredagen den 27:e mars ca kl. 08.00-14.00

Samtliga fastighetsägare är aviserade med brev.

Berört område enligt nedanstående karta:

 

Tillfällig omledning av gång- och cykelväg på Skräddaren & Sömmerskan i Visby

Schaktarbeten för att dra fram el, fiber och fjärrvärme till det kommande villaområdet Brodösen på Terra Nova i Visby påbörjas på måndag 23 mars och pågår till den 24 april.

Under arbetet kommer den befintliga gång- och cykelvägen att vara avstängd (rödmarkerat i nedanstående kartskiss).

Cyklister och fotgängare hänvisas till en alternativ väg enligt grönmarkerat på nedanstående kartskiss.

Avstängningen och den tillfälliga omledningen är tydligt markerade med skyltar.

Åtgärdat – GEAB:s fibernät påverkas av strömavbrott i Stockholm

Uppdatering 11:00

Strömavbrottet i Stockholmsområdet är nu åtgärdat och samtliga tjänsteleverantörer är igång igen.

Tisdag 17 mars 10:25

Sedan kl 10 är det strömavbrott på den nod i Stockholm där samtliga tjänsteleverantörer i GEAB’s fibernät är anslutna mot kommunikationsleverantören ViaEuropa.

Det är ännu oklart hur länge detta strömavbrott kommer att pågå. Under tiden jobbar ViaEuropa på att lägga över trafiken via Malmö.

Felet ligger alltså inte i GEAB’s fibernät eller på någon av de redundanta fiberanslutningarna mot Stockholm och Malmö.

Vi återkommer med mer information när vi har.

Information till dig som är producent av egen el

Vi har tyvärr upptäck att det blivit ett fel i våra system.

Detta innebär att felaktig information om avräkning har gått ut.

Vi rättar nu till detta och rätt avräkning kommer att skickas ut till berörda kunder.

Vi ber om ursäkt för det inträffade

Test reservkraft och Klass 2-varning för hårda vindar

 

Test av Reservkraft

Nattens tester av reservkraften har gått bra och vi förbereder oss nu för kommande natt.

Vi fortsätter vårt arbete som planerat.

 Klass 2-varning

Vi vill också informera om att det råder klass 2-varning över Gotland från sen eftermiddag och i kväll.

Vi kommer att bemanna upp med mer personal på GEAB. Skulle det bli strömlöst hos er p.g.a nedfallna träd kommer vi så långt det är möjligt att koppla om i vårt elnät för att ni ska få strömmen tillbaka men vi kommer inte att gå ut i fält och ta ner träd förrän det är säkert för vår personal.

Vi ber er tappa upp vatten på flaskor och se till så ni har laddade batterier i era ficklampor

 

Vattenfall kommer under vecka 11 att genomföra prov på reservkraften på Gotland

Pressmeddelande 2020-03-09

– Proven sker som ett led i de investeringar som genomförs i syfte att säkerställa elförsörjningen i händelse av framtida avbrott på elöverföringen från fastlandet, säger Per Ljung, Produktionschef Värme Sverige, Vattenfall.

Nätterna mellan den 11-12 mars samt 12-13 mars, klockan 23.00 och 05.00, genomförs prov på reservkraftverken på Gotland. För att det ska vara möjligt att genomföra nödvändiga prov behövs förutsättningar som liknar ett avbrott på elöverföringen från fastlandet. Det innebär att ett begränsat område på Gotland kommer att försörjas med reservkraft under ett antal timmar dessa nätter. Proven genomförs i samverkan med Gotlands Elnät AB som sköter eldistributionen på Gotland och beräknas ske utan påverkan för kunderna i det berörda området. Övriga delar av Gotland berörs inte..

Tidpunkt och område har valts för att så få kunder som möjligt ska påverkas i det fall något problem skulle uppstå i samband med proven.
Området som berörs av proven är norra Gotland. Samtliga socknar och orter belägna norr om en tänkt linje mellan Brissund och Katthammarsvik.

Proven genomförs nattetid för att minimera eventuella problem för berörda kunder. Om något oförutsett skulle inträffa under provperioden kommer en återgång till normala förhållanden att ske snabbast möjligt.

– Vi prioriterar säkerställandet av elförsörjningen på Gotland vid oväntade händelser. Därför tar vi nu initiativet att testa reservkraften på Gotland i ett förebyggande syfte. Proven kräver ett läge som liknar ett avbrott på elöverföringen från fastlandet och vi räknar inte med att elnätkunderna på Gotland ska påverkas. Vi genomför därför proven i nära samverkan med Gotlands Elnät AB för att minimera eventuell påverkan vid oförutsedda problem i samband med proven. Skulle något inträffa under provperioden kommer därför en återgång till normala förhållanden att ske snabbast möjligt, säger Per

För ytterligare information kontakta:

Per Ljung, Produktionschef, Vattenfall Värme Sverige, 070-312 45 45