Nu har fjärde nattens arbeten med förhöjd risk avslutats.

Nu har fjärde nattens arbeten med förhöjd risk avslutats. Arbetet har gått enligt plan och utan några strömavbrott.

Logga in på Mitt GEAB med Mobilt BankID

Logga in på Mitt GEAB med Mobilt BankID. På Mitt GEAB hittar du t ex. dina fakturor, statistik över din förbrukning och dina avtal. Du ser även de kontaktuppgifter som vi har till dig, kontrollera gärna att de är aktuella. Det finns även, som tidigare, möjlighet att logga in med ditt kundnummer.

Här loggar du in på Mitt GEAB

Pressmeddelande från Vattenfall

Garantiarbeten i Gotlandslänkens kontrollanläggning utförs nattetid

Efter fjolårets modernisering av Gotlandslänkens kontrollanläggning genomförs återstående garantiarbeten i anläggningen under maj 2019. Arbeten med en förhöjd risk för elavbrott förläggs till vardagsnätter under vecka 21.

Vattenfall Eldistribution avslutade i höstas ombyggnationen av Gotlandslänkens kontrollanläggning i Ygne efter ett mycket omfattande och komplext projekt. Ett modernt system med tekniskt avancerad utrustning har installerats för att Gotlandslänken ska vara rustad för fortsatt hög driftsäkerhet och god elförsörjning till ön.

I de efterföljande garantiarbetena, som inleddes i höstas, återstår åtgärder som genomförs i maj när det blir varmare väder och därmed minskad belastning på elnätet. Det omfattar tester av vissa funktioner i anläggningen samt åtgärder på teknisk utrustning.

Arbetet i kontrollanläggningen kommer att ske både under pågående drift och med urkopplad anläggning då ön drivs på reservkraft. För att minska risken för eventuell påverkan på företag och samhälle kommer vissa moment med förhöjd risk för elavbrott att komprimeras till vecka 21 och utföras under natt / tidig morgon.

Tillsammans med Gotland Elnät AB vidtas förberedelser för att minska risken för störningar i elförsörjningen under perioden. Tillgängligheten på reservkraft är hög och bemanningen är förstärkt för att kunna agera snabbt vid en eventuell driftstörning. Gotlands Elnät har även haft en dialog med företagare på ön om de planerade åtgärderna.

Skarvar elledning med sprängning

Under torsdagen kommer vi att göra reparationsarbete till följd av en nedkörd elledning i Björke/Roma. Vi kommer att skarva elledningarna med sprängskarv, två gånger på förmiddagen och två på eftermiddagen den 25/4. Sprängningen kommer att höras långt men riktningen beror på vindriktningen.

Nu dubblerar vi kapaciteten och redundansen på fiberförbindelsen till Gotland

Efter att ha utvärderat fiberavbrottet i slutet av mars, har sårbarheter identifierats. Vi har därför upphandlat två nya redundanta fiberförbindelser från fastlandet, vilket ska minska riskerna till framtida avbrott, och ge ännu högre tillgänglighet.

Efter en veckas tester tas nu den första nya fiberförbindelsen i drift imorgon torsdag 11/4 mellan klockan 05:00-06:00. Denna skall sedan fungera parallellt med den nuvarande tills den andra nya fiberförbindelsen är redo att tas i drift om ytterligare några veckor. Inkopplingsarbetet ska enligt leverantören inte orsaka några störningar.

Har du frågor om dina fibertjänster och avtal kontakta din tjänsteleverantör, dvs de som du får dina fakturor ifrån.

Fortsatt stöd till solceller

Regeringen har meddelat att stödnivån för installationer av solceller kommer att bli 20 procent från 1/5 och att det totala solcellstödet höjs med 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till fler än tidigare. Totalt kommer stödet till installationer av solceller att uppgå till 736 miljoner kronor i år. Läs mer på Regeringens hemsida

Ny beräkningsmetod för anslutningsavgift för 16-25A

Energimarknadsinspektionen – Ei, har uppdaterat sin fastställda metod – Ei PM 2013:03 version 5 (2019-03-08)
för att beräkna högsta skäliga anslutningsavgift för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16-25 A.

Ei uppdaterar kostnaderna i schablonmetoden varje år. Detta sker genom att kostnaderna indexeras för att på så sätt följa den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning. För 2019 tillämpas indexeringen från och med den 1 april 2019.

GEAB har beslutat att börja tillämpa de justerade avgifterna för nya elanslutningar 16-25 A enligt Ei:s nya fastställda metod från och med den 1 maj 2019.

Se Endre på söndag i ICA Maxi Arena 

Endre IF vs IK Sirus FBC på söndag i ICA Maxi Arena.
GEAB är matchvärd och vi bjuder på entrén till de 200 som först bokar platser med kampanjekoden ”GEAB”. (om du bokar flera biljetter måste koden anges under varje namn.)
www.biljettkiosken.se

Foto: Magnus C Lydahl/EndreFoto: Magnus C Lydahl

 

Vi besiktar elnätet med helikopter

Tisdag 22/1. Sista dagen! Idag flyger vi de lite lägre 10 kv elledningarna i områdena runt Havdhem och Burgsvik. 

Vi flyger högre än under de årliga besiktningarna. Har du frågor eller vill lämna information ring 020-285050.

Vi besiktar från helikopter för att snabbt få vetskap om träd nära våra högspänningsledningar efter stormen Alfrida. Vi flyger högre än under de årliga besiktningarna.

Vi ber er som har djur i närheten av våra högspänningsledningar att om möjligt flytta dem till en annan hage om ni tror att de blir skrämda.

Har du frågor eller vill lämna information ring 020-285050.

 

 

Energiskatt från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kWh exklusive moms. Det motsvarar ca 320 kr/år för en villaägare med en elanvändning på 20.000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det ca 50 kr/år eftersom elanvändningen är lägre.
En nyhet från 1 januari 2018 var att redovisningen för energiskatten flyttades från elavtalet till elnätsavtalet, vilket kan göra att elnätsavtalet ser dyrare ut om man bara jämför totalsummorna mellan åren.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019
43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige

31,38 öre/kWh (25,1 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Kommuner med reducerad energiskatt
Hushållskunder i följande kommuner och län har reducerad energiskatt: Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. I Västernorrlands län har Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun lägre skatt. Samma gäller för Gävleborgs län – Ljusdals kommun, Värmlands län – Torsby kommun och i Dalarnas län – Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun.